fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Gimnastyka wyobraźni – metoda STORYLINE, czyli edukacyjne podchody w nauczaniu przedszkolnym

Wszyscy chcą, aby zajęcia dla dzieci były nie tylko ciekawe, atrakcyjne i zabawne, ale również pełne treści kształcenia i zgodne z założeniami podstawy programowej. Podczas zajęć poznacie Państwo metodę Storyline, która zaliczana jest do metod aktywizujących, gdyż pobudza do samodzielnego działania, rozwija pamięć i myślenie, wyzwala aktywność dzieci (przy czym aktywność dziecka jest zawsze większa od aktywności nauczyciela).
Dzięki pracy tą metodą dzieci są aktywnie zaangażowane w tworzenie całej opowieści, dotyczącej tematu zadanego przez nauczyciela. On sam nie zna odpowiedzi na tzw. pytania kluczowe, zadawane dzieciom, a więc nie wie, jak potoczy się cała opowieść. Sztuka polega na tym, aby tak pokierować przebiegiem wydarzenia, aby dzieci dotarły do prawidłowej odpowiedzi.

Program szkolenia:

  1. Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci 5, 6-letnich

  2. Założenia metody Storyline (struktura i etapy metody)

  3. Metody aktywizujące, a metoda Storyline – wybrane przykłady metod aktywizujących, przydatnych w realizacji koncepcji Storyline

  4. Praktyczne ćwiczenia, przygotowujące dzieci do twórczej aktywności

  5. Pomoce dydaktyczne przydatne do kształtowania postaw twórczych i kreatywnych

  6. Ćwiczenia wzmacniające percepcje dzieci i koordynacje ruchową (kinezjologia edukacyjna)

  7. Pomysły i działanie – wypracowanie kilku scenariuszy zajęć dla metody Storyline

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.