fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach pandemii COVID-19

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z obowiązkiem rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych, a także rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Ich różnorodność może wynikać min. z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, szczególnych uzdolnień, czy choćby niepowodzeń szkolnych. Zadanie to wymaga zaplanowania, a następnie udzielenia zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowania i realizacji planów zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET). Niezwykle istotne jest także uprzednie zdiagnozowanie i w razie konieczności odpowiednie przygotowanie warsztatu pracy specjalistów. Czynności te stały się naturalnym elementem działalności placówek oświatowych i, co do zasady, nie budzą u specjalistów wątpliwości merytorycznych. Pandemia i, w jej efekcie zamknięcie placówek oświatowych i przejście w tryb pracy zdalnej, poważnie zakłóciła proces udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Początkowo rodziło to wiele pytań o sens kontynuowania działań pomocowych. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że tym bardziej w nowej rzeczywistości ta pomoc jest uczniom potrzebna, choć oczywiście wymaga zmodyfikowania dotychczasowych i wdrożenia nowych metod. Proponowane szkolenie jest z jednej strony przedstawieniem stanu faktycznego, formalno-prawnego, z drugiej pokazuje sposoby na jego implementację do warunków zdalnego trybu pracy.

Program szkolenia:

I. Regulacje prawne w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1. Przegląd regulacji prawnych.
  2. Analiza przepisów determinujących organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach kształcenia na odległość.

II. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie pracy zdalnej

  1. Zadania i rola specjalistów.
  2. Organizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznych.
  3. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, propozycje zapisów.

III. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach pracy zdalnej

  1. Nauczanie zdalne a dobrostan psychiczny uczestników relacji pomocowej.
  2. Dostosowywanie wymagań w praktyce – propozycje rozwiązań.
  3. Warsztat pracy zdalnej nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy – propozycje narzędzi.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.