fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Praca z uczniem ze SPE – efektywne, zdalne nauczanie i udzielanie PPP w sytuacji pandemii

Dzisiejsza rzeczywistość przepełniona niepokojem i niepewnością, ma ogromny wpływ na rozwój wszystkich uczniów, w obszarach: edukacyjnym, emocjonalnym i społecznym. W szczególnie trudnej sytuacji są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spowodowana pandemią izolacja dodatkowo skomplikowała ich, i tak bardzo trudne, położenie. Właśnie z myślą o tych uczniach proponujemy Państwu udział w webinarze, podczas którego pokażemy krok po kroku, jak efektywnie ich wspierać, korzystając z dostępnych dziś możliwości technicznych. Otrzymacie Państwo również przykładową dokumentację oraz propozycje form i metod pracy, dostosowanych do specyfiki danego zaburzenia; aneksy do IPETu czy WOFU.

Program szkolenia:

I. Uczeń ze SPE – ustalenie procedury działania szkoły w warunkach pandemii

 • informacja
 • współpraca z rodzicami
 • współpraca z innymi nauczycielami

II. Nauczanie i udzielanie PPP uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 • przykłady form i metod pracy w warunkach pracy zdalnej
 • przykład aneksu do IPET, WOFU

III. Nauczanie i udzielanie PPP uczniowi z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (wszystkie etapy edukacyjne)

 • przykłady form i metod pracy w warunkach pracy zdalnej
 • przykład aneksu do IPET, WOFU

IV. Nauczanie i udzielanie PPP uczniowi z innymi niepełnosprawnościami

 • przykłady form i metod pracy w warunkach pracy zdalnej
 • przykład aneksu do IPET, WOFU

V. Nauczanie i udzielanie PPP uczniowi zagrożonemu niedostosowaniem społecznym

 • przykłady form i metod pracy w warunkach pracy zdalnej
 • przykład aneksu do IPET, WOFU

VI. Nauczanie i udzielanie PPP uczniowi z trudnościami w uczeniu się (dysleksją), zagrożonemu niepowodzeniem edukacyjnym (II etap edukacyjny, szkoła ponadpodstawowa)

 • przykłady form i metod pracy w warunkach pracy zdalnej
 • dokumentowanie uwzględniające dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia w sytuacji pandemii

VII. Nauczanie i udzielanie PPP uczniowi z trudnościami wynikającymi z zaburzeń zachowania, emocji, (depresje, samookaleczenia – II etap edukacyjny, szkoła ponadpodstawowa)

 • przykłady form i metod pracy w warunkach pracy zdalnej
 • dokumentowanie uwzględniające dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia w sytuacji pandemii

VIII. Realizacja indywidualnej ścieżki kształcenia w warunkach pandemii

IX. Zakres i formy realizacji zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdalnej rzeczywistości

X. Analiza indywidualnych przypadków – odpowiedzi na pytania uczestników

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.