fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Empatyczna klasa w sieci – czyli jak budować trwałe relacje w czasach zdalnej edukacji

Praca Ucznia i Nauczyciela  przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej, to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej edukacji.  Problemy związane z budowaniem relacji, które wspierają proces dydaktyczny, które umożliwiają Uczniom satysfakcjonujące i bezpieczne uczenie się, to temat naszego szkolenia. Sposobem, który może być rozwiązaniem tych problemów w edukacji zdalnej  jest budowanie relacji opartych na empatii. Wszyscy możemy nauczyć się nowego języka. To duże wyzwanie, ale jednocześnie jedno z najbardziej pasjonujących i inspirujących zadań przed jakim może stanąć Nauczyciel i Uczeń. Język, oparty na empatii,  zapewnia budowanie relacji, które pomagają w uczeniu się, a jednocześnie dają szansę na usłyszenie własnych potrzeb i potrzeb innych.

 

Program szkolenia:

I. Nauczanie i uczenie się online a relacje w klasie.

  • Specyfika pracy zdalnej w edukacji- problemy i wyzwania- analiza sytuacji.
  • Jak budować poczucie bezpieczeństwa i zaufanie?
  • Jakie znaczenie dla procesu edukacyjnego mają: stosunek nauczyciela do siebie, relacje nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń;

II. Budowanie empatycznej klasy.

  • Analiza podstawowych założeń Porozumienia bez Przemocy;

III. Jak nauczyć się języka dawania i brania według Porozumienia bez Przemocy.

  • Nowy język oparty na obserwacji, uczuciach, potrzebach i prośbach.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.