fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Uczeń autystyczny w szkole – warsztat praktycznych umiejętności nauczyciela

Według danych Autism Europe 0,6 % populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem. Dzieci z tzw. spektrum zaburzeń autystycznych stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym.  Dzieci te zwykle są przez kolegów widziane jako ekscentryczne i śmieszne. Ich nieudolne zdolności społeczne czynią te dzieci kozłami ofiarnymi. Niezdarność i obsesyjne zainteresowanie niejasnymi, mało znanymi tematami przyczyniają się do postrzegania ich jako dziwnych. Celem szkolenia będzie przybliżenie nauczycielom sylwetki psychologicznej ucznia z autyzmem, oraz wskazanie metod i zasad pracy z takim uczniem.

Program szkolenia :

  • Spektrum zaburzeń autystycznych, a niepełnosprawność intelektualna – spór wokół definicji.
  • Zachowanie się dziecka autystycznego w szkole.
  • Edukacja innych – tolerować, akceptować, uczyć.
  • Jak pomóc? – strategie wspierania dziecka autystycznego, aby pomóc a nie pogłębiać – zaburzenia.
  • Współpraca z rodzicami dzieci autystycznych.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.