fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny tworzony jest po to, aby wspomagać rozwój indywidualny ucznia, zgodnie z jego możliwościami, kształtować aprobowane społecznie zachowania, korygować te zachowania, które wymagają poprawy i zapobiegać/likwidować zagrożenia. (za Z. Gaś) W tym roku szkolnym dobrze skonstruowany, a następnie realizowany program wychowawczo-profilaktyczny, powinien niwelować negatywne skutki pandemii, a uczniowie zostać objęci szerokoprofilowym wsparciem z zakresu profilaktyki problemów psychospołecznych, wynikający z obecnej sytuacji.

Po szkoleniu uczestnicy:

  • Znając podstawy prawne regulujące tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego, będą potrafili zdiagnozować środowisko wychowawcze i rozpoznać potencjalne zagrożenia.
  • Będą potrafili skonstruować program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do zaleceń rządowych oraz GIS.
  • Będą potrafili współpracować ze wszystkimi podmiotami życia szkolnego na rzecz wychowania i profilaktyki.

Uczestnicy szkolenia otrzymują przykładowe:

ANKIETY, ANALIZĘ DIAGNOZY ORAZ PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY UWZGLĘDNIAJACY WSZYSTKIE CZTERY ASPEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH TJ.: WSPOMAGANIE, KORYGOWANIE, KSZTAŁTOWANIE I ZAPOBIEGANIE.

Program szkolenia:

  1. Nowe wyzwania wychowawczo – profilaktyczne w związku z pandemią COVID-19
  2. Tworzenie narzędzi diagnozy pracy szkoły w obszarze wychowania i profilaktyki
  3. Diagnoza potrzeb i problemów – czynników chroniących i czynników ryzyka
  4. Podstawy prawne konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego
  5. Zasoby i ograniczenia, czyli diagnoza potrzeb rozwojowych i problemów szkoły, uwzględniająca skutki pandemii
  6. Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego krok po kroku: treści, formy, realizacja zadań.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.