fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak pracować z uczniem dyslektycznym? Strategie dla wszystkich etapów edukacyjnych

Dyslektykiem się jest, a nie się bywa. Każdy człowiek ma jakąś dysfunkcję czy niepełnospraność, każdy też ma prawo do funkcjonowania w społeczeństwie, w tym w szkole. Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb uczniów, umożliwienie im jak najefektywniejszego funkcjonowania w środowisku szkolnym
i rówieśniczym.

Udział w warsztatach umożliwi nauczycielom nabycie kompetencji w zakresie dokonywania diagnozy ryzyka dysleksji, stosowania odpowiednich form i metod poracy, dostosowywania sposobu oceaniania do możliwości ucznia z dysleksją, a także wyjaśni, jakie prawa mają uczniowie z dysleksją, jak problem dysleksji postrzegany jest przez współczesnych badaczy mózgu oraz jak wygląda profil ucznia i osoby dorosłej z dysleksją.

Uczestnicy warsztatów:
 •      znają profil ucznia z dysleksją (SP, G, SPG);
 •      znają narzędzia do diagnozy nauczycielskiej;
 •      rozumieją terminy z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz potrafią czytać dokumenty i wykorzystywać je w diagnozie;
 •      znają metody terapii i pracy na lekcjach z uczniami z dysleksją;
 
Program warsztatów:
 •      Symptomy ryzyka dysleksji.
 •      Diagnoza dysleksji.
 •      Formy i metody pracy z uczniem dyslektycznym (na lekcjach, na zajęciach terapeutycznych, w domu).
 •     Ocenianie ucznia z dysleksją.
 •      Prawa uczniów z dysleksją.
 •      Dysleksja w świetle badań interdyscyplinarnych.
 •      Profil ucznia z dysleksją na każdym poziomie edukacyjnym
 •      Dysleksja w wieku dorosłym.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.