fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak pracować z uczniem dyslektycznym? Strategie dla wszystkich etapów edukacyjnych

Dyslektykiem się jest, a nie się bywa. Każdy człowiek ma jakąś dysfunkcję czy niepełnospraność, każdy też ma prawo do funkcjonowania w społeczeństwie, w tym w szkole. Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb uczniów, umożliwienie im jak najefektywniejszego funkcjonowania w środowisku szkolnym
i rówieśniczym. Udział w warsztatach umożliwi nauczycielom nabycie kompetencji w zakresie dokonywania diagnozy ryzyka dysleksji, stosowania odpowiednich form i metod poracy, dostosowywania sposobu oceniania do możliwości ucznia z dysleksją, a także wyjaśni, jakie prawa mają uczniowie z dysleksją, jak problem dysleksji postrzegany jest przez współczesnych badaczy mózgu oraz jak wygląda profil ucznia i osoby dorosłej z dysleksją.
 

Program szkolenia:

 

  1.      Symptomy ryzyka dysleksji
  2.      Diagnoza dysleksji
  3.      Formy i metody pracy z uczniem dyslektycznym (na lekcjach, na zajęciach terapeutycznych, w domu)
  4.      Ocenianie ucznia z dysleksją
  5.      Prawa uczniów z dysleksją
  6.      Dysleksja w świetle badań interdyscyplinarnych
  7.      Profil ucznia z dysleksją na każdym poziomie edukacyjnym
  8.      Dysleksja w wieku dorosłym

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.