fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stale przybywa – teraz jest ich w szkole prawie dwadzieścia procent. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, polegająca na rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb ucznia, funkcjonuje od 2010 roku. Kolejne rozporządzenia w tym obszarze precyzowały udzielanie pomocy tak, aby zapewnić uczniom na każdym etapie wszechstronny rozwój. Proponujemy szkolenie, podczas którego nauczyciele będą doskonalić swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów, a także by działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów miały charakter ciągły, systematyczny, przemyślany i dobrze zorganizowany.

Program szkolenia:

  1. Dziecko ze SPE w szkole – dlaczego tak ważna jest obserwacja i rozpoznanie?
  2. Diagnoza funkcjonalna – dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, emocji, rozwoju intelektualnego i inne.
  3. Zadania nauczycieli w realizacji PPP w ramach bieżącej pracy z uczniem – formy i metody pracy specjalistów.
  4. Efektywne wspieranie dzieci z SPE – uczeń trudny wychowawczo, agresywny, z cechami niedostosowania społecznego.
  5. Dokumentowanie przebiegu udzielania PPP – procedury, IPET-y, realizacja wniosków.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.