fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami

Zaburzenia te są rzadko diagnozowane we wczesnym okresie życia dzieci, gdyż są trudne do wykrycia. Dzieci zazwyczaj określane jako niegrzeczne, dziwaczne, agresywne lub chorobliwie nieśmiałe często są dyskryminowane w placówkach oświatowych, środowisku sąsiedzkim i rodzinie, a rodzice obarczani winą za ich złe wychowanie. Szansą dla nich jest odpowiednia diagnostyka i terapia obejmująca różne obszary funkcjonowania w tym: opiekę medyczną, kształcenie umiejętności społecznych, programy edukacyjno-rehabilitacyjne itd. Pamiętajmy jednak, że zasadniczym miejscem socjalizacji tych dzieci jest szkoła (przedszkole). Właściwie zorganizowany proces kształcenia – nie wymagający jakiegoś szczególnego rodzaju umiejętności od nauczycieli, to niejednokrotnie najważniejszy element wpływający na lepsze funkcjonowanie dziecka w przyszłości. Dzieci z ukrytymi dysfunkcjami mają utrudnione lub wręcz uniemożliwione prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i edukacyjne.
Program szkolenia :
  • Rodzaje zaburzeń – skale diagnostyczne.
  • Diagnoza intuicyjna – „zasada ograniczonego zaufania”.
  • Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera – wskazówki.
  • Zespół FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy – przyczyny oraz skutki edukacyjne.
  • Pokonać trudności – skłonność do bezwładu, nadwrażliwość zmysłowa i inne
  • „Wyspa nieumiejętności na oceanie kompetencji” – jak uczyć ucznia z ukrytymi dysfunkcjami?
  • Wsparcie – czyli o emocjonalnych kompetencjach uczenia się.
  • Przygotowanie lekcji w klasie, w której są uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.