fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami

Zaburzenia te są rzadko diagnozowane we wczesnym okresie życia dzieci, gdyż są trudne do wykrycia. Dzieci zazwyczaj określane jako niegrzeczne, dziwaczne, agresywne lub chorobliwie nieśmiałe często są dyskryminowane w placówkach oświatowych, środowisku sąsiedzkim i rodzinie, a rodzice obarczani winą za ich złe wychowanie. Szansą dla nich jest odpowiednia diagnostyka i terapia obejmująca różne obszary funkcjonowania w tym: opiekę medyczną, kształcenie umiejętności społecznych, programy edukacyjno-rehabilitacyjne itd. Pamiętajmy jednak, że zasadniczym miejscem socjalizacji tych dzieci jest szkoła (przedszkole). Właściwie zorganizowany proces kształcenia – nie wymagający jakiegoś szczególnego rodzaju umiejętności od nauczycieli, to niejednokrotnie najważniejszy element wpływający na lepsze funkcjonowanie dziecka w przyszłości. Dzieci z ukrytymi dysfunkcjami mają utrudnione lub wręcz uniemożliwione prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i edukacyjne.
Program szkolenia :
  • Rodzaje zaburzeń – skale diagnostyczne.
  • Diagnoza intuicyjna – „zasada ograniczonego zaufania”.
  • Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera – wskazówki.
  • Zespół FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy – przyczyny oraz skutki edukacyjne.
  • Pokonać trudności – skłonność do bezwładu, nadwrażliwość zmysłowa i inne
  • „Wyspa nieumiejętności na oceanie kompetencji” – jak uczyć ucznia z ukrytymi dysfunkcjami?
  • Wsparcie – czyli o emocjonalnych kompetencjach uczenia się.
  • Przygotowanie lekcji w klasie, w której są uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 
Opinie o szkoleniu

Sposób przekazu poparty przykładami „z życia wziętymi” pozwolił mi zrozumieć problem.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.