fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i przedszkolach niepublicznych

Od 1 września 2019 r., w myśl art. 177 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), przedszkola i szkoły niepubliczne zobowiązane zostały do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na takich samych zasadach, jak placówki publiczne.

Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, które zapozna nauczycieli z nowymi obowiązkami i zadaniami, m.in:

 • sposobami dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,
 • metodami pracy z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dokumentowaniem działań w tym obszarze.

Szkoła otrzyma również wzory niezbędnych dokumentów, które pomogą nauczycielom w skutecznym i zgodnym z prawem udzielaniu pomocy uczniom.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, pedagodzy

Cele szkolenia:

 • Poznanie nowych przepisów. a także możliwość aktualizacji i dostosowania dotychczasowych
 • Określenie zadań i odpowiedzialności wszystkich pracowników
 • Poznanie zasad właściwego dokumentowania pracy wychowawczej i pomocy pp.
 • Zasady współpracy z rodzicami.
 • Przygotowanie placówki na sytuacje problemowe

Uczestnicy:

 1. Poznają zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Przeanalizują dotychczasowe procedury
 3. Zaplanują sposoby dokumentowania pracy
 4. Wskażą możliwości współpracy z rodzicami uczniów oraz instytucjami

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – omówienie rozporządzeń MEN.
 2. Zadania wychowawcy i nauczycieli – rola wychowawcy i nauczycieli w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca nauczycieli i specjalistów, procedura udzielania pomocy w szkole, indywidualizacja w trakcie bieżącej pracy, dostosowanie wymagań edukacyjnych, dokumentowanie pracy.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a ocenianie ucznia – wpływ udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej na ocenę szkolną.
 4. Współpraca z rodzicami – dokumentowanie.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.