fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej. Organizacja PPP – przykłady programów nauczania dostosowane do możliwości ucznia

 

Praktyczny warsztat udzielania pomocy dostosowanej do możliwości ucznia.

Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej stało się filarem pracy każdej szkoły, a w czasach edukacji włączającej, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka jest codzienną praktyką każdego nauczyciela. Jednak wielu nauczycieli sygnalizuje trudności w obliczu pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zwłaszcza, że uczeń ten powinien realizować podstawę programową dla danego poziomu nauczania. Jak dostosować wymagania, aby uczeń był w stanie je zrealizować? Czy jest to w ogóle możliwe? Jakie metody będą najlepsze i jak je stosować w trakcie jednostki lekcyjnej? Jak oceniać osiągnięcia ucznia, a może stosować zupełnie inne kryteria?

Na te pytania spróbuję odpowiedzieć w czasie szkolenia. Mam nadzieję, że moje doświadczenia z pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, pomogą w inspirowaniu Państwa do nowych pomysłów w pracy z „waszymi” uczniami. Wspólnie skonstruujemy WOFU i IPET, który będzie przydatnym „żywym” dokumentem, przyczyniającym się do usprawniania działań nauczycieli, by mogli w pełnić zaspokajać potrzeby ucznia.

  1. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w szkole – wyzwanie czy zagrożenie?
  2. Powołanie Zespołu – zadania krok po kroku
  3. Budujemy WOFU – obszary możliwości i trudności, określenie potrzeb i wsparcia
  4. IPET – dostosowanie i zintegrowane działania
  5. Praktyczne rozwiązania – analiza przypadku
  6. Formy, sposoby, metody czyli jak pracować efektywnie – dobre praktyki
  7. Ocenianie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – postęp czy osiągnięcie?

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.