fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej

Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej stało się filarem pracy każdej szkoły, a w czasach edukacji włączającej, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka jest codzienną praktyką każdego nauczyciela. Jednak wielu nauczycieli sygnalizuje trudności w obliczu pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zwłaszcza, że uczeń ten powinien realizować podstawę programową dla danego poziomu nauczania. Jak dostosować wymagania, aby uczeń był w stanie je zrealizować? Czy jest to w ogóle możliwe? Jakie metody będą najlepsze i jak je stosować w trakcie jednostki lekcyjnej? Jak oceniać osiągnięcia ucznia, a może stosować zupełnie inne kryteria? Na te pytania spróbuję odpowiedzieć w czasie szkolenia. Mam nadzieję, że moje doświadczenia z pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, pomogą w inspirowaniu Państwa do nowych pomysłów w pracy z Waszymi uczniami. Wspólnie skonstruujemy WOFU i IPET, które będą przydatnym dokumentem, przyczyniającym się do usprawniania działań nauczycieli, tak by mogli w pełnić zaspokajać potrzeby ucznia.

  1. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w szkole – wyzwanie czy zagrożenie?
  2. Powołanie Zespołu – zadania krok po kroku
  3. Budujemy WOFU – obszary możliwości i trudności, określenie potrzeb i wsparcia
  4. IPET – dostosowanie i zintegrowane działania
  5. Praktyczne rozwiązania – analiza przypadku
  6. Formy, sposoby, metody czyli jak pracować efektywnie – dobre praktyki
  7. Ocenianie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – postęp czy osiągnięcie?

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.