fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Niedostosowanie społeczne. Jak pracować z uczniem, którego „nie da się wychować”

Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie lub zagrożona takim niedostosowaniem są od zawsze uczestnikami życia społecznego każdego rodzaju szkoły. Ci młodzi ludzie są najszybciej i  najlepiej rozpoznawanymi w szkołach.Źródłem takiego stanu rzeczy jest rodzaj ujawnianych przez nich zachowań oraz waga trudności, jakie przeżywają w związku z nimi nauczyciele i wychowawcy.Prawdopodobnie z tych też powodów są to dzieci najmniej lubiane przez innych, w tym także przez ich własną, szkolną grupę rówieśniczą. Wyzwanie, jakim jest praca z tą kategorią uczniów nierzadko rodzi uczucie bezsilności i odczucie przeżywanej przez kadrę pedagogiczną porażki zawodowej. Podczas szkolenia podejmiemy próbę przyjrzenia się temu zjawisku i stworzenia adekwatnej i skutecznej strategii postępowania.

Program szkolenia :
  • Kiedy mówimy o przystosowaniu i nieprzystosowaniu społecznym – problemy definicyjne
  • Charakterystyka dziecka niedostosowanego społecznie – jak diagnozować
  • Niedostosowanie społeczne rozumiane jako stan i proces – stadia i typy wykolejenia społecznego
  • Strategie postępowania z dziećmi nieprzystosowanymi lub zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym – konstruowanie własnych w odniesieniu do konkretnych przypadków

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.