fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Niedostosowanie społeczne. Jak pracować z uczniem, którego „nie da się wychować”

Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie lub zagrożona takim niedostosowaniem są od zawsze uczestnikami życia społecznego każdego rodzaju szkoły. Ci młodzi ludzie są najszybciej i  najlepiej rozpoznawanymi w szkołach. Źródłem takiego stanu rzeczy jest rodzaj ujawnianych przez nich zachowań oraz waga trudności, jakie przeżywają w związku z nimi nauczyciele i wychowawcy. Prawdopodobnie z tych też powodów są to dzieci najmniej lubiane przez innych, w tym także przez ich własną, szkolną grupę rówieśniczą. Wyzwanie, jakim jest praca z tą kategorią uczniów nierzadko rodzi uczucie bezsilności i odczucie przeżywanej przez kadrę pedagogiczną porażki zawodowej. Podczas szkolenia podejmiemy próbę przyjrzenia się temu zjawisku i stworzenia adekwatnej i skutecznej strategii postępowania.

Program szkolenia :
  1. Kiedy mówimy o przystosowaniu i nieprzystosowaniu społecznym – problemy definicyjne
  2. Charakterystyka dziecka niedostosowanego społecznie – jak diagnozować
  3. Niedostosowanie społeczne rozumiane jako stan i proces – stadia i typy wykolejenia społecznego
  4. Strategie postępowania z dziećmi nieprzystosowanymi lub zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym – konstruowanie własnych w odniesieniu do konkretnych przypadków

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.