fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Konstruowanie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnego z nowoczesnymi koncepcjami, potrzebami placówki i oraz aktualnym stanem prawnym

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Program wychowawczo-profilaktyczny tworzony jest po to, aby wspomagać rozwój indywidualny ucznia, zgodnie z jego możliwościami, kształtować aprobowane społecznie zachowania, korygować te zachowania, które wymagają poprawy  i zapobiegać/ likwidować zagrożenia. (za Z. Gaś) Dobrze skonstruowany, a następnie realizowany program wychowawczo – profilaktyczny powinien skutkować obniżeniem stopnia nasilenia negatywnych zachowań uczniów na terenie szkoły, a także poza nią.

Po szkoleniu uczestnicy:

•    Znając podstawy prawne regulujące tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego, będą potrafili zdiagnozować środowisko wychowawcze i rozpoznać potencjalne zagrożenia.
•    Będą potrafili skonstruować program wychowawczo – profilaktyczny współpracując ze wszystkimi podmiotami życia szkolnego na rzecz wychowania i profilaktyki.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ PRZYKŁADOWE: ANKIETY, ANALIZĘ DIAGNOZY ORAZ PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY UWZGLĘDNIAJĄCY WSZYSTKIE CZTERY ASPEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH TJ.: WSPOMAGANIE, KORYGOWANIE, KSZTAŁTOWANIE I ZAPOBIEGANIE.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.