fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ataksja rdzeniowo – móżdżkowa. Poradnik dla nauczycieli

Ataksja rdzeniowo – móżdżkowa jest chorobą genetyczną.  Prawdopodobieństwo zachorowania  dziecka, w przypadku choroby jednego z rodziców, stanowi 50%. Objawy determinują rozwój chorego dziecka. Mogą przyczyniać się do trudności w nauce i w zachowaniu. Organizacja edukacji i wychowania dziecka z ataksją rdzeniowo uwarunkowana jest aktualnym stanem zdrowia dziecka, przebiegiem procesu leczenia, wskazaniami medycznymi.  Aby nauczyciele mogli jak najlepiej wspierać dziecko w rozwoju istotne jest dostarczenie im informacji o specyfice tej choroby i jej skutkach dla psychofizycznego funkcjonowania dziecka. Taki cel ma proponowane szkolenie.

Cel główny:

rozwijanie kompetencji do pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z ataksją rdzeniowo – móżdżkową.

Cele szczegółowe:

poszerzanie wiedzy na temat:

 • ataksji rdzeniowo-móżdżkowej jako jednostki chorobowej, jej etiologii, diagnozy, rodzajów i objawów klinicznych oraz sposobów leczenia
 • funkcjonowania dziecka z ataksją rdzeniowo-móżdżkową w szkole, możliwych trudności rozwojowych oraz problemów w nauce i w zachowaniu
 • działań nauczycieli/szkoły w zakresie wspierania dziecka w rozwoju i edukacji i rozwijanie umiejętności
 • pracy edukacyjno – terapeutycznej z uczniem z ataksją rdzeniowo – móżdżkową.

Program seminarium:

 • Wprowadzenie do szkolenia /cele, korzyści, metody, program/
 • Prezentacja – ataksja rdzeniowo – móżdżkowa; etiologia, diagnoza, rodzaje i objawy kliniczne, możliwości leczenia.
 • Film ukazujący specyfikę codziennego funkcjonowania osoby z ataksją rdzeniowo – móżdżkową
 • Prezentacja:
 • uczeń z ataksją rdzeniowo – móżdżkową w szkole – uwarunkowania rozwojowe, trudności w nauce i zachowaniu,
 • działania nauczyciela/szkoły w zakresie organizowania pracy edukacyjno – terapeutycznej z uczniem.
 • Studium przypadku; dyskusja
 • Podsumowanie szkolenia.

Prowadzący: Agnieszka Wiśniewska

Doświadczony pedagog specjalny, pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny. Przygotowana do pracy pedagogicznej, wychowawczej, rewalidacyjnej i terapeutycznej dzięki wykształceniu zdobytemu na wyższych uczelniach pedagogicznych oraz kursom i szkoleniom z zakresu terapii, edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, indywidualizacji nauczania, rozwoju społecznego, emocjonalno – motywacyjnego i poznawczego oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji niewerbalnej. Czynny zawodowo nauczyciel.

Doświadczony trener tematyki pedagogicznej i rozwoju osobistego. Ponad 300 godzin na sali szkoleniowej. Przygotowana do pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi i pełnienia funkcji trenerskich przez Grupę SET, jedną z wiodących firm szkoleniowych na rynku. Posiada doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń pedagogicznych, warsztatów umiejętności wychowawczych/relacje rodzic-dziecko/ i  warsztatów umiejętności psychospołecznych. Doskonale rozumie uwarunkowania obszaru edukacji.Posiada rozległą wiedzę o czynnikach determinujących rozwój osobisty. Zarządza procesem rozwojowym. Dokonuje analizy potrzeb szkoleniowych, Human Performance Improvement i oceny efektywności szkoleń wg modelu Kirkpatricka.  Stosuje techniki aktywizujące. Pracuje metodami pracy z procesem. Posiada wiedzę   z zakresu psychologii rozwoju i zmiany.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.