fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Bezpieczna szkoła-postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej (dla uczniów, kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły)

Zjawiska współczesnego świata wymuszają na nas, ludziach dorosłych, przybliżanie dzieciom i młodzieży treści, których znajomość może uratować im życie. Szkolenie, które Państwu proponujemy uzmysłowi uczniom z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać  zarówno w szkole jak i poza nią.  Ponadto ukaże im jak niezmiernie istotne  jest umiejętne postępowanie kiedy już się z nimi zetkną. Dla młodszych dzieci przedstawione zostaną zasady  postępowania w różnych sytuacjach życiowych (bezpieczne poruszanie się po drodze, jak zachować się w przypadku „zaczepki” nieznajomego, jak zachowywać się w szkole – także w sytuacjach kryzysowych). Starszym uczniom, poza przypomnieniem podstawowych zasad postępowania w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu czy życiu, zostaną przedstawione zasady ewakuacji, sposób zachowania  człowieka w chwili znalezienia się w rejonie zagrożonym działaniem „aktywnego strzelca”, co robić jeśli zostaniemy zakładnikiem, „żywa tarcza”, postępowanie w czasie szturmu – to treści, które pozwolą uczniom zrozumieć, jak bardzo ważna jest wiedza na ten temat.

Całość szkolenia może zostać dopełniona przeprowadzeniem próbnego alarmu dla całej placówki oraz szkoleniem dla wszystkich pracowników szkoły z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z różnymi wariantami postępowania w przypadku zaistnienia konkretnych sytuacji kryzysowych.

Uczniowie:

 1. Rozpoznają sytuacje kryzysowe, w których mogą się znaleźć.
 2. Wiedzą jak postępować w sytuacjach trudnych, które mogą spotkać ich w codziennym życiu.
 3. Potrafią zachować się w przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji miejsca przebywania.
 4. Wiedzą kim jest „aktywny strzelec” (od klasy 4 szkoły podstawowej).
 5. Właściwie reagują w przypadku znalezienia się w rejonie zagrożonym działaniem „aktywnego strzelca” (od klasy 4 szkoły podstawowej).
 6. Wiedzą jak należy się zachować w chwili, gdy staną się zakładnikami (od klasy 4 szkoły podstawowej).
 7. Potrafią przyjąć odpowiednią postawę w przypadku zasłaniania się nimi przez sprawcę przed interweniującymi służbami tzw. „żywa tarcza” (od klasy 4 szkoły podstawowej).

Program szkolenia dla uczniów klas 0-3

I. Bezpieczeństwo poza szkołą
Zapoznanie z zasadami:
 • jak bezpiecznie poruszać się po drodze,
 • jak zachować się w przypadku „zaczepki” nieznajomego,
 • jak zachować się w przypadku znalezienia „nieznanego – niebezpiecznego” przedmiotu.
II. Bezpieczeństwo w szkole
Zapoznanie z zagrożeniami wypływającymi z niebezpiecznych zachowań, w tym:
 • przemoc, agresja,
 • uzależnienia,
 • zabawa niebezpiecznymi przedmiotami.
III. Postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji „trudnej”
Postepowanie w przypadku:
 • alarmu,
 • ewakuacji.
IV. Alarm i ewakuacja
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji obiektu

Program szkolenia dla uczniów klas 4-8 i starszych

I. Zagrożenia wewnętrzne

Przedstawienie zagrożeń mogących wystąpić w szkole

II. Zagrożenia współczesnego świata

Przedstawienie zagrożeń, które mogą nas spotkać we współczesnym świecie

III. Postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej
Postępowanie w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń kryzysowych:
 • ewakuacja obiektu,
 • atak terrorystyczny,
 • „Aktywny strzelec”,
 • sytuacja zakładnicza,
  „Żywa tarcza”,
 • szturm sił porządkowych.
IV. Podsumowanie szkolenia

Podsumowanie szkolenia – przypomnienie najważniejszych informacji.

V. Alarm i ewakuacja

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji obiektu.

Program szkolenia dla Kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły

I. Podstawy prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w szkole
Przedstawienie wybranych aktów prawnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa.

II. Zagrożenia współczesnego świata

Przedstawienie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą nas spotkać we współczesnym świecie (zarówno w szkole jak i poza nią).

III. Postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej
Postępowanie w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń kryzysowych:
 • ewakuacja obiektu,
 • atak terrorystyczny,
 • „Aktywny strzelec”,
 • sytuacja zakładnicza,
 • „Żywa tarcza”,
 • szturm sił porządkowych.
IV. Podsumowanie szkolenia
 1. Podsumowanie szkolenia – przypomnienie najważniejszych informacji.
 2. Analiza przebiegu ewakuacji obiektu – mocne i słabe strony, co musimy dopracować.

 

Prowadzący: Grzegorz Żmijski

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, „trener – coach”, policjant (z 26 letnim stażem) Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przez 14 lat negocjator policyjny. W latach 2009 – 2017 Wojewódzki Koordynator do spraw negocjacji Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Od 2009 roku szkoleniowiec z zakresu zarządzania kryzysowego. Współorganizator międzynarodowego projektu „Słuchaj pomagaj – rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych”. Wykładowca w trakcie wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce negocjacji oraz sytuacjom kryzysowym. Uczestnik międzynarodowej wymiany negocjatorów policyjnych (Bułgaria, Grecja, Republika Czeska, Rumunia). Wykładowca w trakcie międzynarodowego szkolenia i ćwiczeń dotyczących działań Policji w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w tym pojmania i przetrzymywania zakładników (Polska, Hiszpania, Niemcy, Ukraina).Autor licznych szkoleń , warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń terrorystycznych, których odbiorcami byli pracownicy socjalni, pracownicy placówek oświatowych, banku, operatorzy numeru alarmowego 112, przedstawiciele Służby Ochrony Lotniska, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Policji

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.