fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Szkolnictwo ponadpodstawowe po 1. września 2019r.

          Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na nowe rozwiązania w zakresie edukacji w szkołach ponadpodstawowych z wpisaniem ich w aktualnie obowiązujący stan prawny. Umieszczenie zmian pośród rozwiązań już istniejących pozwoli na ujęcie całości systemu kształcenia ponadpodstawowego , co w świetle aktualnej techniki prawodawczej stosowanej w MEN wydaje się być zabiegiem bardzo istotnym.

             W  trakcie szkolenia zostaną przedstawione propozycje rozwiązań  konkretnych zadań, jakie staną przed dyrektorami szkół ( np. niezbędne zmiany w statutach, umowa o staż, pisma kadrowe). Ponadto zaprezentowane zostaną koncepcje realizacji zajęć dodatkowych w zakresie nauki zawodu  oraz zestawienie przykładowych  instytucji certyfikujących dla poszczególnych kwalifikacji rynkowych.

 

W trakcie szkolenia nauczyciele:

  • Poznają zakres zmian w prawie oświatowym od 1 września 2019r.
  • Przeanalizują ich znaczenie dla procesu kształcenia
  • Zaplanują organizację pracy szkól i własną w najbliższym roku szkolnym
  • Wskażą najistotniejsze zmiany, które będą miały wpływa na jakość edukacji

 

Program szkolenia:

  1. Definicje dotyczące edukacji – nowe definicje i określenia pojęć z zakresu edukacji w ustawie Prawo oświatowe
  2. Praktyczna nauka zawoduuregulowania prawne obowiązujące od 1 września 2019 , staże uczniowskie, kształcenie młodocianych pracowników
  3. Zmiany w Karcie Nauczycielaobowiązkowe szkolenia nauczycieli, zmiany w liczbie godzin pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
  4. Matura i egzamin zawodowyorganizacja pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego
  5. Kształcenie ustawiczne rodzaje szkół, placówek i form kształcenia ustawicznego, Centra Kształcenia Zawodowego
  6. Przepisy przejścioweprzepisy Prawa Oświatowego na okres wdrażania reformy systemowej oświaty

 

Metodyka:

Wykład połączony z dyskusją

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.