fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Style uczenia się i skuteczne strategie motywacyjne w szkole ponadpodstawowej

Organizacja efektywnego procesu nauczania w szkole ponadgimnazalnej to niezwykle pracochłonne zadanie, które wymaga od nauczyciela szerokich umiejętności i kompetencji nie tylko metodycznych, ale i komunikacyjnych.
Te zasoby metodyczno – organizacyjnie nauczyciela w dobie tak szybkich przemian społeczno – kulturowych stają się kluczowe, aby proces nauczania był nie tylko satysfakcjonujacy, ale i efektywny. Dzisiaj już nie wystarczy znajomość swojego przedmiotu, aby efektywnie uczyć. Przede wszystkich trzeba dobrze poznać swojego ucznia – jego login i kod dostępu, gdyż dopiero wtedy powstanie możliwość porozumienia na przestrzeni, której można przekazać wiedzę. Umiejętny zasiew wiedzy na lekcji na odpowiednim gruncie i pielęgnowany w sposób naturalny jak ziarno zakiełkuje, a z czasem i zaowocuje.

Proponujemy Państwu szkolenie, prowadzone metodą warsztatową, przypominające nauczycielom psychologiczne zaplecze zasobów (możliwości i ograniczeń) w zakresie stylów uczenia się   oraz prezentujące praktyczne rozwiązania metodyczne, dotyczące metod skutecznego i efektywnego motywowania uczniów do nauki przydatne w codziennej pracy nauczyciela, uczącego w szkole ponadgimnazjalnej.

Program szkolenia:
  • Style uczenia się  – w jaki sposób pracować z różnorodną pod względem potrzeb edukacyjnych klasą.
  • Podstawy neurolingwistyczne dotyczące preferencji i percepcji uczniów.
  • Systemy reprezentacji – VAKOG oraz związane z tym strategie motywacyjne.
  • Zasady pracy w zespole oraz ład i porządek organizacyjny podstawą satysfakcjonującego wyniku .
  • Jak porozumieć się ze współczesnym licealistą – wybrane wzorce zręczności językowej jako motywujące zplecze do efektywnej współpracy.
  • Jak wspierać w procesie edukacji  chcących i niechcących się uczyć nastolatków – praktyczne ABC technik motywacyjnych.
  • Jak wzmacniać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się.

Prowadzący:

7

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.