fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Statut i jego dostosowanie do ustawy Prawo oświatowe

Nowe prawo oświatowe, zmiana struktury organizacyjnej szkół, powodują konieczność przystosowania statutów do obecnie obowiązującego prawa. Jest to również okazja do tego, aby przyjrzeć się dokładnie i sprawdzić, czy zapisy statutu są zgodne z „zasadami technik prawodawczych” oraz z obowiązującym prawem. To dobry moment, by naszemu statutowi nadać nową formę oraz wprowadzić nowe treści.

Statut szkoły (placówki) jest najważniejszym dokumentem określającym organizację i zadania szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jest aktem prawa wewnętrznego i powinien odzwierciedlać specyfikę szkoły i być w zgodzie z prawem oświatowym. Nadzór nad przestrzeganiem statutu sprawuje dyrektor i kurator oświaty. Treść statutu powinna być najwyższej jakości; wymaga to od dyrektora i nauczycieli stałego monitorowania zawartych w nim zapisów i bieżącego dokonywanie zmian zgodnie z prawem oświatowym.

Nauczyciele :
1) poznają zasady technik prawodawczych;
2) przeanalizują przepisy prawne pod kątem tworzenie statutu szkoły;
3) określą zawartość statutu ;
4) prawidłowo sporządzą uchwałę rady pedagogicznej dot. uchwalenia statutu i zmian do statutu;
5) prawidłowo zastosują techniki prawodawcze do tworzenia statutu .

Program spotkania:

  • Rola i znaczenie statutu w szkole
  • Omówienie podstaw prawnych regulujących tworzenie statutu szkole
  • Zasady technik prawodawczych w kontekście pisania statutu i uchwały.
  • Omówienie przepisów prawnych mających wpływ na zawartość statutu z uwzględnieniem najnowszych przepisów prawnych.
  • Zasady dokonywania zmian w statucie szkoły (placówki) krok po kroku. Wspólne tworzenie niektórych zapisów do statutu.
  • Jakie zagadnienia możemy samodzielnie kształtować w prawie wewnątrzszkolnym

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.