fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nowoczesne metody pracy nauczyciela w szkole ponadpodstawowej sposobem na podniesienie jakości kształcenia

Wciąż przeważa pogląd, że bezpośrednim odzwierciedleniem wysokiej jakości pracy szkoły są rankingi i uzyskane wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Jest to tylko jeden z jej wymiarów. Ewaluacja jakości kształcenia w kategoriach kompetencji kluczowych nowoczesnej szkoły, niestety wskazuje na duże braki w tym obszarze.

W trakcie szkolenia nauczyciele zweryfikują dotychczasowe metody pracy z uczniem, wzbogacą swój warsztat pracy o nowe metody. Nauczyciele zostaną również zachęceni do autorefleksji na temat własnej postawy jako podstawowego narzędzia pracy nauczycielskiej.

Program szkolenia :

  • Nauczanie w nowoczesnej szkole ponadpodstawowej w kontekście kompetencji kluczowych
  • Postawa nauczyciela sprzyjająca procesowi uczenia się
  • Motywowanie uczniów metodą „flow”
  • Osobowość nauczyciela jako narzędzie pracy
  • Metody pracy nauczyciela szkoły ponadpodstawowej :

– Debata – forma pracy zespołowej, uczenie dyskusji

– Symulacje, gry interakcyjne

– Metody pracy rozwijające kreatywność

– Metoda pisma przewodniego

– Projekt edukacyjny – przedmiotowy, międzyprzedmiotowy (przykłady zastosowania)

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.