fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie umiejętności matematycznych w przedszkolu – praktyczne pomysły na pracę z dziećmi

Na podstawie badań z zakresu efektów nauczania, okazało się, że umiejętności matematyczne są zbyt słabo rozwijane i kształcone na poszczególnych etapach edukacyjnych, co potwierdzają niskie wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach. Skuteczne nauczanie dzieci matematyki w przedszkolu to niejednokrotnie duże wyzwanie dla nauczycieli, gdyż predyspozycje dzieci do rozumienia treści abstrakcyjnych są w dużej mierze jeszcze niewykształcone. Dlatego tak ważne jest, aby nauczać matematyki zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci na danym etapie, co podkreśla w licznych pracach prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska. Jak uczyć 3,4,5,6 – latki matematyki, aby prawidłowo rozwijać ich umiejętności matematyczne i właściwie organizować proces nauczania matematyki w zakresie liczenia, rachowania, orientacji przestrzennej, klasyfikacji, mierzenia, ważenia i eksperymentowania? Jak uczyć dzieci matematyki nie tylko podczas zaplanowanych zajęć w sali, ale na dworze, w lesie, w parku, podczas posiłków, czy codziennych higienicznych czynności.

Zapraszamy na szkolenie metodą warsztatową, gdzie nauczyciele poznają:

– 100 sprawdzonych metod pracy z dziećmi w nauczaniu matematyki wdrożone z sukcesem przez wielu nauczycieli –      proste przepisy gotowe do zastosowania w praktyce,
– Innowacyjne – kreatywne rozwiązania rozwijające umiejętności matematyczne dzieci, dzięki którym sukcesy dziecka
w tym zakresie staną się łatwiejsze do osiągnięcia,
– Efektywne formy i metody uczenia się i nauczania sprzyjające rozwojowi mózgu.

Proponujemy Państwu szkolenie, prowadzone metodą warsztatową, przypominające nauczycielom psychologiczne
i neurobiologiczne zaplecze  zasobów (możliwości i ograniczeń) dzieci w uczeniu się matematyki oraz prezentujące 100 praktycznych rozwiązań metodycznych, dotyczące form i metod skutecznego i efektywnego nauczania matematyki  przydatne w codziennej pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Program:

– Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci związanych z rozumowaniem matematycznym;
– Omówienie form aktywności dzieci sprzyjających rozwojowi myślenia matematycznego – praktyczne przykłady;
– Aktywność ruchowa i zabawy kształtujące myślenie matematyczne u dzieci;
– Manipulacja i jej wielkie znaczenie w rozwoju rozumowanie matematycznego (szczególna rola zabaw konstrukcyjnych, itp.)  – praktyczne przykłady;
– Rola spostrzegania, orientacji przestrzennej i uwagi w zabawach, a rozumowanie matematyczne (ocena odległości, wysokości, wielkości, zależności przestrzennych itp.) – przykłady zabaw;
– Mierzenie, ważenie i eksperymentowanie – jak pokierować procesem nauczania, aby zadania z treścią były łatwe do rozwiązania;
– Właściwości emocji i motywacji, a zdolność do pokonywania trudności związanych z nauką matematyki;
– Rodzice i ich oddziaływanie w kształtowaniu myślenia matematycznego.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.