fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Sensoryka w rozwoju dziecka. Zmysły i ich integracja

Integracja sensoryczna jest skomplikowanym procesem, w którym mózg, otrzymując ze wszystkich zmysłów informacje przyjmuje je, rozpoznaje, segreguje, następnie interpretuje i integruje z już posiadanymi, aby zareagować właściwą odpowiedzią ruchową, użyć ich w celowym działaniu zgodnym z wymaganiami sytuacji. Rozpoczęty w okresie wewnątrzłonowymi i kontynuowany bez zakłóceń rozwój zmysłowo-ruchowy doprowadza do wytworzenia w końcu okresu przedszkolnego podstaw niezbędnych do dalszego, pełnego sukcesów życia.
Rozwój dziecka i dojrzewanie jego układu nerwowego warunkowane są dopływem bodźców stymulujących narządy zmysłów oraz mózg. Czynnikiem odgrywającym największą rolę w integracji zmysłów jest ruch. Życie współczesnych dzieci jest uboższe w doznania sensoryczne i motoryczne niż życie ich rówieśników sprzed kilkunastu lat, co skutkuje zakłóceniami procesów integracji sensorycznej, a w dalszej kolejności wpływa na niezadowalające osiągnięcia rozwojowe i niedostateczną gotowość szkolną.
Proponujemy Państwu seminarium, podczas którego przedstawione zostaną podstawowe założenia metody SI. Ponadto ukazane zostaną sposoby stymulacji sensorycznej dziecka, propozycje zabaw z elementami SI oraz wybrane pomoce terapeutyczne i literatura z tego zakresu.
PROGRAM SEMINARIUM:
  • Układ przedsionkowy, propoprioceptywny, dotykowy – specyfika, objawy dysfunkcji (nadwrażliwość, podwrażliwość)
  • Rozwój percepcji wzrokowej/słuchowej i zaburzenia tego procesu
  • Najczęstsze zaburzenia integracji sensorycznej (m.in. dyspraksja, obronność dotykowa, niepewność grawitacyjna) – co może niepokoić ?
  • Wpływ zaburzeń SI na rozwój emocjonalny, społeczny i zachowanie dziecka
  • Obraz  „nie-zgranego dziecka”
  •  Na czym polega diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej ? Jak rozumieć opinie postdiagnostyczne ?
  • Główne założenia terapii metodą integracji sensorycznej- o co w tym chodzi ?

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.