fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ręce są ważne! Rozwijanie motoryki małej i grafomotoryki z elementami terapii ręki

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Trudno wyobrazić sobie wykonywanie codziennych czynności bez sprawnych rąk. Tym bardziej niemożliwe jest wykonywanie wyższych czynności ruchowych (np. pisania) bez nabycia odpowiedniej precyzji, siły, koordynacji i ogólnej sprawności ręki.
Ponadto „ręce to macki mózgu”, narząd wykonawczy ludzkiej inteligencji. Współczesne dzieci wskutek przemian sposobu życia pozbawione są  tak dużej liczby doświadczeń sensorycznych i motorycznych jaka była udziałem ich rówieśników sprzed dekady. Postawa rodziców (często nadmiernie wyręczająca) pozbawia dzieci okazji do ćwiczenia czynności motorycznych. W związku z czym mamy do czynienia z coraz większą liczbą dzieci wykazujących deficyty w rozwoju małej motoryki. Jednocześnie sprawność manualna i grafomotoryczna jest sferą rozwoju ocenianą podczas diagnozy gotowości szkolnej i niezmiernie ważną dla nabywania podstawowych technik szkolnych.

Proponujemy Państwu szkolenie, prowadzone metodą warsztatową, połączone z pokazem licznych pomocy edukacyjno-terapeutycznych oraz pomysłów i wartościowych książek służących rozwijaniu sprawności manualnej i grafomotorycznej. Przedszkole otrzyma także pakiet materiałów do powielania przydatnych w rozwijaniu grafomotoryki.

PROGRAM SEMINARIUM
  • Dlaczego tak ważna jest sprawność ręki w rozwoju dziecka ? Powiązanie motoryki małej z innymi sferami rozwoju- wzajemne wpływy
  • Zaburzenia rozwoju motoryki małej –  różnorodne przejawy i przyczyny
  • Jak problemy motoryczne wpływają na osobowość i zachowanie dziecka ?
  • Rola i kształtowanie prawidłowego chwytu
  • Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza rozwoju motoryki małej- przykłady zadań i opinii
  • O lateralizacji i o rysunku słów kilka
  • Na czym polega terapia ręki ?
  • Masaż sensoryczny ręki-prezentacja
  • Jak rozwijać małą motorykę i grafomotorykę ? – ogólne zasady i liczne propozycje
  • Metody: Ruchu Rozwijającego, Edukacji przez Ruch, Integracji Sensorycznej, Zabaw FundaMentalnych, Programu „Wzory i obrazki” M.Frostig, Programów Aktywności Knillów- ukazane pod kątem elementów pomocnych w rozwijaniu motoryki małej

Prowadzący:

Wykładowca   –  psycholog dziecięcy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, oligofrenopedagog. Pracowała jako psycholog w przedszkolu masowym i specjalnym, ośrodku dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /dział przedszkolny/, zajmując się badaniem dzieci pod kątem gotowości szkolnej i diagnozując poziom rozwoju psychoruchowego dla potrzeb orzecznictwa o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju/kształcenia specjalnego oraz współpracując z przedszkolami. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w teamie terapeutycznym (z neurologopedami, fizjoterapeutami) w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.