fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Realizacja zadań profilaktyczno-wychowawczych w przedszkolu zgodnie z podstawą programową

Cele szkolenia:

•    Poznanie podstaw prawnych realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych wychowania przedszkolnego.
•    Analiza i usystematyzowanie zadań profilaktyczo-wychowawczych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
•    Planowanie pracy profilaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawa programową.
•    Poznanie sposobów dokumentowania pracy wychowawczej nauczyciela przedszkola.

Program szkolenia:

    Podstawy prawne realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego.
    Zadania profilaktyczno-wychowawcze ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
    Efektywność realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
    Zakres i formy współpracy z rodzicami i środowiskiem w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
    Propozycje zabaw profilaktyczno-wychowawczych w przedszkolu.
    Planowanie i dokumentowanie zadań profilaktyczno-wychowawczych.
    Programy wspierające pracę wychowawczą nauczyciela przedszkola.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.