fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu w kontekście nowego stanu prawnego

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej stało się standardem pracy każdego przedszkola. Nauczyciele podejmują wiele działań związanych z diagnozą i projektowaniem rozwoju dzieci we współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi nauczycieli, rodziców i uczniów. Wiadomo, że działania te muszą mieć charakter ciągły, systematyczny, przemyślany i dobrze zorganizowany.

Ministerstwo Edukacji po kilku latach od wprowadzenia rozporządzenia poddało refleksji dotychczasowe działania. Zauważono, że wiele w tym obszarze przedszkola już wypracowały, jednak pojawiły się błędy i trudności, które uwzględniono w nowych rozporządzeniach.

Te zmiany, postaramy się przybliżyć nauczycielom, uwzględniając specyfikę pracy przedszkola. Dzięki temu, działania związane z udzielaniem PPP będą efektywnym narzędziem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy po szkoleniu:

  • Będą dysponowali wiedzą z zakresu prawa oświatowego dotyczącego pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce.
  • Wiedzieć będą jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce edukacyjnej.
  • Otrzymają praktyczne wskazówki jak udzielać pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole, zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN.

Program szkolenia:

  1. Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Kształcenie indywidualne zgodne z nowymi rozporządzeniami MEN.3. Diagnoza funkcjonalna – rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych4.    Nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:  zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
  3. Zadania wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
  4. Efektywne formy udzielenia PPP – dobre praktyki, doświadczenia z różnych szkół.
  5. Dokumentowanie przebiegu udzielania PPP – procedury, IPET-y, realizacja wniosków.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.