fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

„Cyberdzieciaki” – przedszkolaki w świecie TIK

Zagadnienie wykorzystywania nowych mediów przez małe dzieci budzi wiele emocji. Z jednej strony spotykamy się z poglądami, które uznają technologię za poważne zagrożenie dla rozwoju młodych użytkowników. Z drugiej istnieje społeczny nacisk, aby upowszechniać korzystanie z TIK i internetu w grupie coraz młodszych dzieci,  by przygotować je do życia w stechnicyzowanym świecie. Wykorzystywanie TIK jest rekomendowane w programach nauczania i wychowania przedszkolnego, wspomagając proces nauczania i wspierając twórcze działania dzieci.

Zapraszamy na szkolenie, kierowane szczególnie do  nauczycieli  i rodziców przedszkolaków. Podczas zajęć zostaną przedstawione sposoby i metody pracy z małymi dziećmi, uwzględniające pozytywne rezultaty korzystania z TIK.

Na życzenie przedszkola szkolenie może mieć przebieg dwuczęściowy. Pierwsza część to spotkanie dla rodziców trwające ok. 1 godziny. Następnie odbędzie się szkolenie dla nauczycieli. Proponowana forma może być dla Państwa placówki efektywnym sposobem na doskonalenie kompetencji wychowawczych zarówno rodziców jak i nauczycieli.

  1. Neurobiologiczni giganci – charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3–6 lat w kontekście nowoczesnych technologii.
  2. „3 in 1” – zabawa, ciekawość, szybkość. Dostęp i korzystanie z internetu przez małe dzieci.
  3. Od twórczej eksploracji do LLL  (life long learning).  Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój  dziecka w wieku przedszkolnym?
  4. „Pokolenie kciuka” i tablet w roli trzeciego rodzica – ciemne strony TIK. Zagrożenia realne czy wyolbrzymione?
  5. Modelowanie i moderowanie czyli rola dorosłych w wychowaniu małych dzieci do życia w świecie nowych technologii.
  6. Funkcjonowanie w hybrydowym świecie – edukacja medialna małego dziecka

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.