fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nauczyciel- mediator, czyli jak zażegnać konflikt

Nauczyciel-mediator- praktyczny kurs mediacji

Realizacja  nowej podstawy programowej w szkole podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

Cel szkolenia: 
Nabycie  umiejętności rozwiązywania konfliktów metodą mediacji oraz przygotowanie do  wykorzystania ich w praktyce z uczniami.

Po szkoleniu uczestnik:

 • utrwali wiedzę o istocie konfliktu, przyczynach, mechanizmach eskalacji i skutkach,
 • zna zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej,
 • wie jakimi metodami konstruktywnie rozwiązywać konflikty,
 • rozumie procedury mediacyjne,
 • potrafi przekazać wiedzę uczniom na temat mediacji rówieśniczej,
 • umie zastosować w praktyce mediację jako sposób na konflikty i problemy w środowisku szkolnym.

Program szkolenia:

        Efektywna komunikacja i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów

 • Poznanie kluczowych komponentów komunikowanie się:
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • aktywne słuchanie,
 • asertywność.
 • Doskonalenie umiejętności:
 • zadawania pytań, parafrazowania, stosowania komunikatu „ja”,
 • odzwierciedlania,
 • udzielania informacji zwrotnych.

         Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole.

 • Definicja konfliktu : przyczyny, rodzaje, detektory, dynamika.
 • Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów:
 • negocjacje,
 • mediacje,
 • koncyliacje,
 • arbitraż.

         Mediacje w szkole.

 • Podstawowe zasady mediacji.
 • Osoba mediatora.
 • Etapy mediacji.
 • Przebieg procesu mediacji.
 • Stawianie pytań w mediacji.
 • Warsztaty dla uczniów na temat stosowania mediacji – wskazówki metodyczne.

  Praktyczne ćwiczenia – stosowanie nowej wiedzy z zakresu mediacji.

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.