fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Instrukcja obsługi głosu – emisja i higiena głosu

Uwolnić głos znaczy uwolnić osobę a każdy człowiek jest nierozdzielnie umysłem i ciałem.
Kristin Linklater

Choroby gardła, krtani od dawna są naszą, nauczycielską chorobą zawodową. Dlatego proponuję Państwu szkolenie, podczas którego poznacie niezbędne aspekty teoretyczne anatomii i fizjologii oddychania i fonacji, nauczycie się prawidłowego toru oddechowego, właściwego tworzenia głosu, wzmacnia go, a jednocześnie nieuszkadzania aparatu głosowemu. Uświadomię także Państwu, jak silna jest zależność pomiędzy zależności pomiędzy emisją głosu a emocjami i jak zdobyć umiejętność panowania nad głosem w sytuacjach trudnych psychologicznie. Wierzę, że zarówno teoria, jak i zaproponowane ćwiczenia zmotywują Was do pogłębiania nowozdobytej wiedzy i umiejętności.

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

  • Podstawy teoretyczne anatomii i fizjologii narządu głosu i układu oddechowego
  • Zasady higieny pracy głosem

Zajęcia praktyczne kształcące umiejętności:

  • dynamicznego oddychania (wypracowanie właściwego toru oddechowego, poznanie techniki podparcia oddechowego)
  • prawidłowej fonacji (praca nad koordynacją oddechowo- fonacyjną, poprawną artykulacją, zwrócenie uwagi na dykcję)

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.