fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zgrane grono – owocna współpraca. Zajęcia integracyjne dla nauczycieli

Powszechnie wiadomo, że dobre funkcjonowanie w systemie edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zależne jest w równej mierze od  kompetencji i zaangażowania poszczególnych jej pracowników, jak i od odpowiedniego poziomu organizacji pracy istniejących w nich zespołów pracowniczych. Prawdą też jest, że nie każda grupa pracowników może zdefiniować siebie, jako zespół, tak jak nie każdy zespół pracowniczy staje się efektywny w procesie realizacji wyznaczonych zadań lub celów.

To, na ile stajemy się zespołem i działamy skutecznie, zależne jest od wielu warunków, które należy spełnić w procesie jego budowania. Podczas proponowanego szkolenia podejmiemy próbę doświadczenia, na ile spójność zespołu, miejsce w rozwoju, w którym się znajduje oraz zdolność grupowego rozwiązywania problemów, stanowić mogą o jakości pracy zespołowej. Jednocześnie zajęcia stanowić będą kolejne pozytywne doświadczenie m.in. dzięki aktywnym ćwiczeniom, sprzyjającym zwiększaniu integralności, usprawnianiu wewnętrznej komunikacji i doświadczaniu pozytywnej kooperacji.

 

Program szkolenia:

 

  1. Komunikacja interpersonalna

  2. Komunikacja w kontaktach ze współpracownikami

  3. Aktywne słuchanie – jak uniknąć nieporozumień

  4. Postawa asertywna – most, po którym idziemy razem

  5. Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi

  6. Prawidłowa komunikacja – jak rozwiązać zaistniałe konflikty i problemy

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.