fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Program ukryty – szansa czy zagrożenie?

Podczas szkolenia, w oparciu o badania ankietowe i przykłady z praktyki, zaprezentowane zostanie tło realizowania tzw. programu ukrytego, który nieuświadomiony, może negatywnie wpływać na funkcjonowanie szkoły/przedszkola. Począwszy od organizacji szkoły/przedszkola, poprzez postawy nauczycieli i pracowników, analizę w obszarach dydaktyki, wychowania i opieki, realizowanych w „programie ukrytym”, przedstawione zostaną zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania. Podane zostaną także przykłady dobrej praktyki, dzięki którym można zminimalizować oddziaływanie „programu ukrytego”, umożliwiając tym samym osiąganie sukcesu edukacyjnego uczniów szkoły/przedszkola, a nauczycielom zadowolenie z ich własnych osiągnięć.

Dzięki świadomość istnienia nieformalnego – „ukrytego programu” i jego wpływu na pozycję placówki w środowisku (czyli wśród uczniów/podopiecznych, rodziców oraz organu prowadzącego i nadzoru) zostanie podniesiona wiarygodność jej funkcjonowania, a wiedza o zagrożeniach, wynikających z bardziej lub mniej świadomie realizowanego w szkole/przedszkolu „programu ukrytego” pomoże eliminować jego negatywne skutki dla społecznego i emocjonalnego rozwoju uczniów/podopiecznych.

 

Program szkolenia:

 

  1. Przyjrzyjmy się przestrzeni edukacyjnej i organizacji naszej szkoły/przedszkola

  2. Ukryty program – „program ukryty” – czym jest?

  3. „Program ukryty” w obszarach dydaktyki, wychowania i opieki oraz jego oddziaływanie na kształtowanie u uczniów/podopiecznych wartości i postaw szczególnie ważnych dla ich rozwoju emocjonalnego i społecznego

  4. Obecność „ukrytego programu” w relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel -rodzic, nauczyciel-nauczyciel

  5. Ocenianie w oficjalnych dokumentach i w „programie ukrytym”, jego skutki w osiąganiu sukcesów bądź doznawaniu porażek przez uczniów/podopiecznych

  6. Dyskusja nad tym co w szkole/przedszkolu jest oficjalne i deklarowane, a tym co rzeczywiste i nieoficjalne

  7. “Program ukryty”- czy możemy go przekuć w sukces – przykłady dobrych praktyk, podsumowanie problemu

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.