fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Prawo do stawiania granic – asertywność w pracy nauczyciela

Praca w zawodzie nauczyciela, to z jednej strony nieustanna konieczność mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami – zmieniającymi się przepisami, problemami wychowawczymi, konfliktami, egzaminami, kontrolami, a z drugiej oczywista, wydawałoby się, potrzeba odczuwania satysfakcji, sukcesów, radości z realizacji swojego powołania.

Jak pogodzić te różne spojrzenia na codzienność pracy w szkole? Jak zbudować wewnętrzną siłę, która będzie emanować na uczniów? Jak odnaleźć w sobie te cechy, które wyróżniają charyzmatycznych pedagogów? Jak wreszcie robić to, do czego obliguje nas poczucie obowiązku – wywierać realny wpływ na przyszłość naszych wychowanków?

Proponowane szkolenie pozwoli na rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poznanie siebie, zdobycie i poszerzenie kompetencji komunikacyjnych. W jego trakcie nauczyciele będą mieli okazję wzmocnić poczucie własnej wartości, spojrzeć na swoją pracę z nieco odmiennej perspektywy, dostrzec swoje mocne strony i docenić perspektywy, jakie otwiera asertywność.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawy teoretyczne: asertywność, konflikt, zachowania w sytuacjach konfliktowych

 

 • Co to jest asertywność?
 • Budowanie postawy asertywnej
 • Zachowanie asertywne w relacji do zachowania agresywnego i uległego
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych

 

2. Podstawowe zasady prowadzenia rozmów

 

 • Mówienie i słuchanie – prawidłowe odczytywanie intencji informacji nadawcy
 • Rozróżnianie faktów i interpretacji w rozmowie
 • Zniekształcenia w komunikacji werbalnej
 • Technika języka wpływu
 • Język „szakala” i język „żyrafy” czyli komunikacja „bez przemocy”

 

3. Prowadzenie mediacji, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych

 

 • Znaczenie słuchania – zasady aktywnego słuchania
 • Blokady komunikacyjne
 • Znaczenie pytań w komunikacji
 • Korzyści z zadawania pytań\
 • życie parafrazy jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Problemy w prowadzeniu rozmów

 

4. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów – warsztaty

 

 • Asertywny sposób docenienia
 • Wyrażanie własnych opinii i przekonań, próśb i oczekiwań
 • Skuteczna odmowa
 • Odpowiedź na krytykę i atak
 • Wyrażanie niezadowolenia
 • Obrona własnych granic i łagodzenie konfliktów

 

5. Podsumowanie szkolenia

 

 • Omówienie i odniesienie do bieżących problemów
 • Podsumowanie korzyści z asertywności w pracy
 • Zaplanowanie wprowadzenia w życie asertywnych zachowań
 • Dyskusja

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.