fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak komunikować się w szkole, czyli współpraca nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy poznają czynniki warunkujące istnienie skutecznej, konstruktywnej komunikacji
 • Każdy z uczestników pozna swój osobisty styl komunikowania się z innymi oraz:
  – dowie się, jakie istnieją bariery w komunikacji interpersonalnej i jak ich uniknąć w codziennym funkcjonowaniu
  – dowie się, jaki wpływ na powstawanie konfliktów i radzenie sobie z nimi ma komunikacja interpersonalna
  – dokona analizy własnych zachowań i postaw w kontekście budowania współpracy w środowisku szkolnym,
  – będzie potrafił stosować skuteczne techniki komunikacyjne w procesie budowania relacji
  z innymi,
  – będzie potrafił budować konstruktywną krytykę,
  – będzie umiał stosować asertywne techniki w komunikowaniu się z innymi,
  – będzie radzić sobie z barierami w komunikacji własnymi i innych ludzi
  – będzie potrafił konstruktywnie komunikować się w sytuacji zaistniałych konfliktów.

Program szkolenia:

 • Komunikacja interpersonalna.
  – Znaczenie skutecznej komunikacji interpersonalnej w życiu zawodowym
  – Komunikat typu „TY”, a komunikat typu „JA”;
  – Komunikacja werbalna a komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja w kontaktach ze współpracownikami.
  – Ja – ty czy MY
  – Cele indywidualne, a cele wspólne
  – Dzieli nas dużo, ale łączy więcej – o postrzeganiu współpracowników i spojrzenie na nich z innego punktu widzenia.
 • Aktywne słuchanie – jak uniknąć nieporozumień?
  – Słuchanie aktywne, a słuchanie bierne
  – Różnice między słyszeniem a słuchaniem
  – Klaryfikacja – parafraza, odzwierciedlanie.
 • Postawa asertywna – most, po którym idziemy razem.
  – Budowanie postawy asertywnej
  – Zachowania asertywne
  – Asertywne reagowanie na słuszną i niesłuszną krytykę oraz pochwałę.
 • Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi.
  – Rodzaje barier komunikacyjnych
  – Radzenie sobie z barierami własnymi i innych ludzi – wypracowanie postawy otwartej na innych i na siebie
 • Prawidłowa komunikacja – jak rozwiązać zaistniałe konflikty i problemy?
  – Rozpoznanie
  – Przyznanie
  – Rozwiązanie
  – Działanie

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.