fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Depresje i samobójstwa wśród młodzieży – razem zadbajmy o bezpieczeństwo

Sygnały o złym stanie psychicznym uczniów, czy ich próbach targnięcia się na własne życie, docierają do nas z coraz większą częstotliwością, a statystyki w tym obszarze napawają ogromnym niepokojem.

Samobójstwa są drugą (po wypadkach) najczęstszą przyczyną śmierci osób poniżej 18 roku życia. Różne zaburzenia psychiczne stwierdza się u ok. 1/5 młodzieży. Stawia to dorosłych, szczególnie tych pracujących z młodymi ludźmi, przed koniecznością wzmożenia uwagi i czujności na niepokojące zachowania uczniów, czy podopiecznych. Depresja i próby samobójcze/samobójstwa mogą mieć różne źródła: relacje rówieśnicze, sytuację rodzinną, a także problemy szkolne. Młodzież, z racji specyfiki rozwojowej, ma skłonność do gwałtownych, impulsywnych zachowań i reakcji, przez co niekiedy stanowi zagrożenie dla samej siebie. Jak możemy pomóc?

 

Program szkolenia:

 

1. Psychologia dorastania

 

 • Portret rozwojowy nastolatków
 • Obszary zadań, wyzwań rozwojowych
 • Priorytety w zakresie opieki i wychowania

 

2. Kiedy życie boli – zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży

 

 • Zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM – IV oraz ICD – 10
 • Model depresji Becka
 • Objawy w życiu codziennym – zniekształcenia poznawcze, błędy i ich rozpoznawanie

 

3. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży

 

 • Myśli samobójcze
 • Samobójstwa a próby samobójcze
 • Zachowania samobójcze – etapy
 • Samobójstwa – fakty i mity
 • Jak rozpoznać ucznia w kryzysie emocjonalnym?

 

4. Uczeń w kryzysie emocjonalnym – sposoby postępowania interwencyjnego

 

 • Pojęcie interwencji kryzysowej – próba klasyfikacji
 • Kompetencje nauczyciela w postępowaniu interwencyjnym, a innych osób i instytucji pomocowych
 • Techniki behawioralno – poznawcze i komunikacyjne w pracy z uczniami będącymi w kryzysie emocjonalnym (z diagnozą depresji epizodycznej)
 • Propozycje procedur postępowania, w tym sposobów dostosowywania środowiska szkolnego wobec uczniów z zaburzeniami depresyjnymi lub znajdującymi się w poważnym kryzysie emocjonalnym

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.