fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w placówce oświatowej

Dobre zdrowie psychiczne jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, a także budowania satysfakcjonujących relacji z innymi i samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu. Wydarzenia ostatnich lat, których dzieci i młodzież stali się uczestnikami, wywołały u wielu negatywne skutki w postaci pogorszenia się ich dobrostanu, dlatego powinien on stać się priorytetem w działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej.

Podczas proponowanego szkolenia omówimy rolę szkoły lub innych placówek oświatowych, zaprezentujemy portret zdrowego psychicznie dziecka i nastolatka oraz przedstawimy praktyczne do zastosowania rozwiązania, pozwalające na podjęcie skutecznych, systemowych działań w tym obszarze.

 

Program szkolenia:

 

1. Szkoła jako miejsce działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

  • Aktualne uwarunkowania prawne
  • Rola szkoły w ochronie zdrowia psychicznego

 

2. Portret zdrowego psychicznie dziecka i nastolatka

 

  • Właściwości i zdolności
  • Czynniki ryzyka
  • Czynniki chroniące

 

3. Rozwiązania systemowe w zakresie ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

  • Postulowany Model wsparcia uczniów w obszarze zdrowia psychicznego
  • Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego w praktyce szkolnej

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.