fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej od 2023 r.

Krzywdzenie dzieci niesie bezpośrednie, długofalowe i trudne do oszacowania konsekwencje dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego oraz powoduje wysokie koszty społeczne i ekonomiczne dla całego społeczeństwa. Konieczne stało się stworzenie systemu ochrony, który określałby procedury interwencji, działania profilaktyczne oraz odpowiedzialność osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci, a także zmniejszał rozmiar szkód w przypadkach, gdy do krzywdzenia dzieci dochodzi. Dlatego ustawodawca ustalił standardy ochrony dzieci.

Szkoła powinna być miejscem bezpiecznym, gdyż każde dziecko znaczną część czasu spędza właśnie w jej murach. Powinna też być miejscem, w którym najmłodsi mogą uzyskać pomoc, gdy ich prawa zostaną naruszone, a w szczególności gdy doświadczają krzywdzenia. W takich sytuacjach obowiązkiem szkoły jest podjęcie właściwych i skutecznych działań zaradczych.

Ujęte w znowelizowanej ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy zmiany zakładają wprowadzenie jasnych i spójnych standardów postępowania na wypadek krzywdzenia dzieci. Nowe przepisy są uzupełnieniem procedur ochrony dzieci przed przemocą, a także kompleksowym systemem, mającym na celu zabezpieczenie praw najmłodszych.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu, które uporządkuje Państwa wiedzę z zakresu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz pozwoli zaplanować działania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Program szkolenia:

 

CZĘŚĆ I

 

 1. Ochrona małoletnich przed krzywdzeniem – podstawowe pojęcia i definicje
 2. Analiza przepisów prawa znowelizowanej Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 3. Obowiązki placówki oświatowej wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy
 4. Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

 

CZĘŚĆ II

 

 1. Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie procedur
 2. Realizacja działań ustalonych w Procedurach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
 3. Monitoringi ocena podejmowanych działań

 

CZĘŚĆ III

 

 1. Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?- schemat rozmowy, symptomy dziecka krzywdzonego
 2. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie
 3. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią
 4. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna
 5. Ocena efektów podjętych działań

 

CZĘŚĆ IV – PRZYKŁADOWE WZORY DOKUMENTÓW

 

 1. Procedury bezpiecznej rekrutacji personelu
 2. Procedury bezpiecznych relacji personel–dziecko oraz dziecko-dziecko
 3. Procedury bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
 4. Procedury ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 5. Karta interwencji
 6. Procedura Niebieskiej Karty
 7. Monitoring działań

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.