fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej

Osłabiona kondycja psychiczna, z wyraźnie występującą tendencją do występowania nastrojów depresyjnych, pogorszenie relacji z innymi, czy wzrost częstotliwości i intensywności ujawnianych zachowań ryzykownych, w szczególności związanych z korzystaniem z mediów cyfrowych, to problemy, które obserwujemy wśród dzieci i młodzieży na co dzień.

Sytuacje kryzysowe, z jakimi mamy do czynienia, wymagają od dorosłych, w tym również od nauczycieli, podjęcia odpowiednich działań, które pomogą im rozwiązać kryzys w sposób konstruktywny, pozytywny. Uruchomienie adekwatnego systemu wsparcia psychologicznego będzie jednak możliwe jedynie po zidentyfikowaniu uczniów, znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz określeniu zakresu koniecznych i celowych działań pomocowych.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.: czym jest kryzys i jakie są jego rodzaje, jak rozpoznać ucznia w sytuacji kryzysowej i przy pomocy jakich narzędzi, jakie zagrożenia niesie niezażegnanie kryzysu.

 

Program szkolenia:

 

1. Sytuacja psychologiczna ucznia i jego rodziców

 

  • Analiza na podstawie wybranych badań

 

2. Instrumentarium nauczyciela w procesie identyfikacji

 

  • Sam nauczyciel i jego potencjał
  • Narzędzia pedagogiczne wykorzystywane w diagnozie

 

3. Uczeń w kryzysie

 

  • Charakterystyka kryzysu
  • Dynamika kryzysu
  • PTSD a inne rodzaje kryzysów

 

4. Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej w praktyce szkolnej

 

  • Analiza poszczególnych etapów – omówienie praktycznego zastosowania wybranych narzędzi diagnostycznych
  • Cechy i zachowania ucznia w kryzysie
  • Jak zorganizować zajęcia z uczniami dotyczące problematyki kryzysu?

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.