fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dzieci cierpią po cichu – czy i jak można im pomóc? Nauczyciel w obliczu nowego wyzwania wychowawczego

Sygnały o złym stanie psychicznym uczniów, ich próbach targnięcia się na własne życie docierają do nas od dłuższego czasu, a pandemia COVID-19 oraz związana z nią izolacja społeczna pogłębia problem. Samobójstwa są drugą (po wypadkach) najczęstszą przyczyną śmierci osób poniżej 18 roku życia. Różne zaburzenia psychiczne stwierdza się u ok. 1/5 dzieci i młodzieży. Coraz młodsze dzieci popadają w przygnębienie i bezgraniczny smutek, które prowadzą do poczucia pustki, braku sensu, a nawet śmierci. Statystyki policyjne nie odzwierciedlają skali zjawiska, bowiem problem jest złożony. Badania natomiast wskazują, że średnio w klasie jest dwoje dzieci, które miało próbę samobójczą. Stawia to dorosłych, szczególnie rodziców i nauczycieli przed koniecznością wzmożenia uwagi i czujności na niepokojące zachowania uczniów, czy podopiecznych.

Depresja i próby samobójcze/samobójstwa mogą mieć różne źródła: relacje rówieśnicze, sytuację rodzinną, a także problemy szkolne, w tym roku dołączyły do nich problemy, wynikające ze społecznej izolacji. Dzieci z racji specyfiki rozwojowej mają skłonność do gwałtownych impulsywnych zachowań i reakcji, przez co niekiedy stanowią zagrożenie dla samych siebie. Jak możemy pomóc?

 

Program szkolenia:

 

1. Depresja – dlaczego u dzieci jest inna?

 

 • Skala zjawiska – depresja w polskiej szkole
 • Ćwiczenie: burza mózgów – objawy depresji u dzieci
 • Fakty i mity na temat objawów depresji u dzieci

 

2. Czynniki spustowe czyli dlaczego nasi uczniowie są bardziej podatni na depresję?

 

 • Czynniki biologiczne, socjalizacyjne, kulturowe
 • Film „Znikające dzieci”- źródło: You Tube
 • Omówienie filmu: spostrzeżenia,  autorefleksja

 

3. Rozpoznawanie a nie diagnozowanie czyli o możliwościach i ograniczeniach działań pomocowych nauczyciela

 

 • Różnica między rozpoznawaniem a diagnozowaniem.
 • Po stronie nauczyciela – uważność i empatia; zasada „dmuchać na zimne”
 • Czego nie wolno – komunikaty szkodliwe

 

4. Profilaktyka depresji-pomysły na zajęcia uruchamiające zasoby indywidualne ucznia i grupowe klasy

 

 • Scenariusze lekcji – prezentacja wybranych ćwiczeń i omówienie ich
 • Bank pomysłów – przydatne narzędzia

 

5. Jak wesprzeć ucznia z ryzykiem samobójczym? Zasady i procedury

 

 • Przykłady działań pomocowych
 • Analiza przypadku – wg procedury

 

6. Wspieranie jako proces – o roli komunikatów wzmacniających

 

 • Czym jest wsparcie?
 • Trening formułowania pochwały terapeutycznej – ćwiczenie
 • Budowanie komunikatów w sytuacji kryzysowej

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.