fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pracownicze plany kapitałowe w placówce oświatowej

Już  1 stycznia 2021 r. w  jednostkach sektora finansów publicznych powstaje obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Podmioty sektora finansów publicznych nie są zwolnione z przewidzianej ustawą procedury wyboru instytucji finansowej. Większość pracowników stoi jeszcze przed decyzją, czy rozpocząć oszczędzanie w tym programie, czy nie. Dobrze więc, aby wiedzieli z czym wiąże się uczestnictwo w PPK. Dla pracownika zapisanie się do tego programu oznacza, że pracodawca podpisał – w imieniu i na rzecz tego zatrudnionego – umowę z instytucją finansową (umowę o prowadzenie PPK) oraz będzie dokonywał wpłat na indywidualny (prywatny) rachunek pracownika prowadzony przez tę instytucję. Podejmując decyzje o uczestnictwie w programie, należy też pamiętać, że – inaczej niż jest to przy innych formach oszczędzania długoterminowego – w PPK na prywatne oszczędności uczestników składają się aż trzy podmioty: sam uczestnik PPK ( pracownik), jego pracodawca i państwo. I dzięki temu oszczędności rosną dużo szybciej. 

Program szkolenia:

I. Co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy.

 • Podstawa prawna
 • Główne informacje o PPK
 • Definicja PPK
 • Cel PPK
 • Schemat działania PPK
 • Prywatna własność środków w ramach PPK
 • Ryzyko inwestycyjne

II. Dla kogo i od kiedy należy tworzyć PPK.

 • Uczestnictwo w PPK
 • Źródła zasileń do PPK
 • Dziedziczenie środków w ramach PPK

III. Obowiązki zatrudniającego w zakresie wdrożenia i obsługi

 • Dwa rodzaje umów w PPK
 • Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
 • Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
 • Termin zawarcia umów
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do uczestnika PPK.

IV. Koszty związane z obsługą PPK

 • Wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna,
 • Wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna,
 • Wpłata podstawowa w obniżonej wartości,
 • Coroczne dopłaty – zasady nabywania prawa,
 • Wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia.

V. PPK od strony pracownika 

 • przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady,
 • zmiana pracodawcy – zasady,
 • zasada nabywania prawa do wypłat z PPK
 • Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia
 • Wyłączenie z egzekucji środków zgromadzonych na PPK
 • Przykładowe symulacje dla pracowników uczestniczących w  PPK

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.