fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które będą obowiązywać od 1 września 2022 r., budzą wiele pytań i wątpliwości –  jak zatrudniać nowych nauczycieli od 1 września br. po zmianie stopni awansu zawodowego i zmianach wynagrodzeń nauczycieli? Jakie obowiązki będzie miał nauczyciel w okresie przygotowania do zawodu nauczyciela? Jakie będą zasady zdobywania stopni awansu zawodowego w okresie przejściowym? Czy i kto może liczyć na skrócenie okresu przygotowania do zawodu nauczyciela?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego nie tylko udzielimy na odpowiedzi, ale też wskażemy, kto będzie mógł być mentorem nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego oraz  jakie warunki będzie musiał spełnić nauczyciel kontraktowy, aby otrzymać stopień nauczyciela mianowanego. Uczestnicy dowiedzą się także, co zmienia się w ocenie pracy nauczycieli od 1 września 2022 r., jakie będą terminy i kryteria jej dokonywania i jakie te wszystkie zmiany będą miały wpływ na czas pracy nauczycieli oraz tzw. godziny dostępności.

 

Program szkolenia

 

 1. Zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych – zapoznanie uczestników z wprowadzonymi zmianami w Karcie Nauczyciela i przepisach wykonawczych

 2. Nowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem – zmiany wynikające z nowych stopni awansu zawodowego

 3. Omówienie nowych stopni awansu, tabeli wynagrodzeń i zasad zatrudniania nauczycieli, rozpoczynających pracę w szkole. Czas określony jak długo?

 4. Nowe obowiązki przygotowania nauczyciela do zawodu

 5. Wprowadzenie w obowiązki nauczyciela, który rozpoczyna pracę, jakimi osiągnięciami musi się wykazać, jak i kiedy będzie oceniany

 6. Mentor zamiast opiekuna stażu – kto będzie mógł być mentorem dla nauczyciela bez stopnia awansu oraz przybliżenie jego obowiązków

 7. Przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy już realizują ścieżkę awansu zawodowego

 8. Zapoznanie uczestników z możliwością realizacji ścieżki awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych – czy będzie możliwe skrócenie okresu odbywania stażu i okresu oczekiwania na jego rozpoczęcie?

 9. Ocena pracy nauczycieli – powrót oceny pracy dokonywanej na podstawie kryteriów, terminy oceny pracy

 10. Godziny dostępności – wprowadzenie do czasu pracy nauczycieli godziny dostępności

 11. Przydzielanie godzin dostępności, zasady proporcjonalności i rozliczania realizacji

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.