fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych

Każdy pracodawca w jednostce publicznej, zatrudniający co najmniej 50 pracowników (bez względu na rodzaj umowy), winien wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17). Dyrektywa zobowiązuje pracodawcę do wprowadzenia procedur w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia – tzw. sygnalistów. Pracodawcy zostali zobowiązani do utworzenia wewnętrznych kanałów, które będą wykorzystywane do zgłaszania naruszeń, z zachowaniem poufności sygnalistów.

Nowe regulacje nakładają obowiązek rzetelnego poinformowania pracowników o ich prawach i obowiązkach w zakresie zapisów w/w Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz Projektu z dnia 14 października 2021 r. USTAWY z dnia …. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, a także przygotowania personelu do implementacji Dyrektywy oraz wynikających z niej praw i obowiązków. Projekt ustawy reguluje odpowiedzialność osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym, prawa sygnalistów oraz ich odpowiedzialność za świadome dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

Procedury zgłoszeń wewnętrznych podlegają konsultacjom z zakładową organizacją związkową/przedstawicielami pracowników.

Zapraszamy na szkolenie, które da Państwu wiedzę o przepisach prawa, dotyczących ochrony osób, zgłaszających naruszenia prawa – tzw. sygnalistów, a także o nowych obowiązkach pracodawców, zatrudniających minimum 50 pracowników i wprowadzeniu procedur ochronnych. W czasie szkolenia przedstawimy wzorów dokumentów wewnętrznych z zakresu procedur informacyjnych, ochronnych oraz ochrony danych osobowych.

 

Program szkolenia:

 

1. Definicje wprowadzające pojęcie sygnalisty

 

  • Definicje określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

 

2. Procedury zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym

 

  • Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów, upoważnienia pracownika obsługującego zgłoszenia

 

3. Pojęcie sygnalisty

 

  • Ochrona prawna sygnalisty

 

4. Trzy szczeble zgłaszania nieprawidłowości

 

  • Skierowanie zgłoszenia do pracodawcy
  • Skierowanie do organu publicznego (ponadto także do wyznaczonego organu centralnego)
  • Ujawnienie publiczne

 

5. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

 

  • Omówienie praw osób zgłaszających
  • Obowiązki pracodawcy i osób przyjmujących zgłoszenia sygnalisty

 

6. Odpowiedzialność karna

 

  • Omówienie odpowiedzialności karnej wg projektu ustawy

 

7. Przykłady regulaminów – projekt regulaminu

 

Zapraszamy także do organizacji spotkań informacyjnych z tego zakresu dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Państwa szkół lub placówek oświatowych.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.