fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kompetencje i uprawnienia nauczycieli w sytuacjach sądowej ingerencji we władzę rodzicielską

Rodzina to pierwsze i najważniejsze środowisko wychowawcze dziecka, które aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską przysługującą obojgu rodzicom. Jednak niestety zdarzają się takie sytuacje, w których, z różnych przyczyn, nie są oni w stanie prawidłowo wypełniać swojej roli, zaś dyrektor i kadra pedagogiczna placówki zmuszeni są do wyjaśniania spraw spornych, rozstrzygania racji, są angażowani w spory. Właśnie wtedy umiejętność praktycznego wykorzystania w codziennej pracy rozstrzygnięć sądu rodzinnego i opiekuńczego, pozwala, w sposób niezakłócony, realizować zadania.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykłady ingerencji sądu we władzę rodzicielską wraz ze skutkami, jakie rodzą one dla funkcjonowania dziecka w placówce, z analizą orzeczeń sądów opiekuńczych, obowiązkami i uprawnieniami rodziców oraz kadry placówek, a także działania, jakie mogą podjąć dyrektor, czy nauczyciele, gdy stwierdzą, iż dobro dziecka jest zagrożone, w związku z wadliwym realizowaniem przez jego rodziców władzy rodzicielskiej.

Jak należy postępować w sytuacji sporu między rodzicami, gdy jeden z nich żąda informacji o zachowaniu i ocenach dziecka, przekazania wybranej dokumentacji lub zaprzestania podejmowania powyższych działań względem drugiego z rodziców? Na te i na wiele innych pytań uzyskacie Państwo odpowiedź w trakcie proponowanego szkolenia.

 

Program szkolenia:

 

Moduł I

 

Władza rodzicielska w prawie opiekuńczym i oświatowym:

 

  1. Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
  2. Zakaz i ograniczenie osobistej styczności rodzica z dzieckiem
  3. Uprawnienia i obowiązki rodziców w prawie oświatowym

 

Moduł II

 

Ingerencja sądu we władzę rodzicielską i jej wpływ na organizację pracy placówki oświatowej w obszarze współpracy z rodzicami:

 

  1. Źródła sytuacji prawnej dziecka dostępne dla placówki oświatowej
  2. Przykłady rozstrzygnięć sądowych i ich analiza
  3. Wykonywanie orzeczeń sądu opiekuńczego: informacja, dokumentacja, organizacja zajęć, spotkania z udziałem rodziców, wyjazdy szkolne, kontakty z dzieckiem na terenie szkoły

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.