fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Etyka zawodowa nauczyciela

Nauczyciel, to zawód wysokiego zaufania społecznego. Oddziałuje na uczniów, ich rodziców oraz całe środowisko, w którym pracuje. Podlega nieustannej obserwacji i kontroli. Stale się kształci, doskonali metody i formy pracy. Jego wizerunek  i wykonywany zawód wymagają dbałości o autorytet i nienagannej postawy moralnej.

Centralnymi wartościami w etyce zawodowej nauczyciela jest wszechstronny, indywidualny rozwój uczniów – to on, swoim przykładem, modeluje ich sposób postępowania. Jak zatem powinien się zachowywać, szczególnie w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych, aby stanowić wzór etycznego podejścia?

Proponujemy szkolenie, które pomoże nauczycielom ustalić etyczne „drogowskazy”.

 

Program szkolenia:

 

1. Jak zbudować zdrowy zespół?

 

 • Rodzaje grup w szkole/ przedszkolu/ placówce

 

2. Czym zajmuje się etyka?

 

 • Mapa skojarzeń
 • Czym zajmuje się etyka?
 • Definicje pojęcia “etyka”

 

3. Obszary klimatu przedszkola/szkoły/ placówki

 

 • Relacje i ich jakość
 • Środowisko nauki, wychowania i opieki
 • Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne

 

4. Etyka zawodowa i jej centralne wartości

 

 • Czym są wartości?
 • Rodzaje wartości
 • Etyka zawodowa i jej centralne wartości

 

5. Etyczne i nieetyczne zachowania pracowników – analiza przypadków

 

 • Zasady etyki w zawodzie
 • Zachowania nieetyczne pracowników – case study
 • Ustalenie zasad etycznego postępowania w szkole/przedszkolu/ placówce

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.