fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zbliża się zakończenie stażu – co robić? Jak przygotować dokumenty? Jak realizować zaplanowane zadania stażowe? Jak prowadzić i obserwować zajęcia? Jak może wyglądać egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna?

Na te inne pytania postaram się odpowiedzieć w czasie spotkania. Zapraszamy do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów.

 

Program szkolenia:

 

1. Regulacje prawne w awansie zawodowym nauczyciela

 

 • Regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych, które wydłużają staże (urlopy, zwolnienia lekarskie przeniesienia do innej szkoły)
 • Regulacje prawne w rozporządzeniu MEiN w sprawie awansu zawodowego

 

2. Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego

 

 • Organizacja zajęć i procesów uczenia się
 • Przykładowe obszary do obserwacji
 • Przykładowy arkusz obserwacji

 

3. Analiza wymagań niezbędnych

 

 • Powinności, a wymagania niezbędne
 • Analiza wymagań, niezbędnych do osiągniecia stopnia nauczyciela kontraktowego (przykładowe zadania, dokumenty potwierdzające działania, ocena efektywności działań)
 • Analiza wymagań, niezbędnych do osiągnięcia nauczyciela mianowanego (przykładowe zadania, dokumenty potwierdzające działania, ocena efektywności działań)
 • Analiza wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela dyplomowanego (przykładowe zadania, dokumenty potwierdzające działania, ocena efektywności działań)
 • Omówienie najtrudniejszych działań, które decydują o akceptacji komisji – na każdym stopniu awansu – indywidualizacja a dostosowanie wymagań, organizacja i dokumentowanie pomocy PP i pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, model lekcji, który nauczyciel powinien znać, z przypomnieniem zasad formułowania celów i kryteriów, ewaluacja pracy własnej, przykładowe metody aktywizujące, program, broszura programowa, ewaluacja programu

 

4. Nauczyciel w awansie: dokumentowanie, procedury awansu w szkole, tworzenie zapisów w dokumentach

 

 • Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu rozwoju
 • Analiza przykładowych sprawozdań z planu rozwoju oraz tworzenie poprawnych przykładowych zapisów w tych sprawozdaniach
 • Analiza przykładowych ocen dorobku zawodowego oraz tworzenie przykładowych zapisów w tych ocenach

 

5. Praca komisji kwalifikacyjnej, nadającej stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

 

 • Analiza formalna dokumentów złożonych przez nauczyciela
 • Rozmowa kwalifikacyjna – przykładowe pytania
 • Ustalenie liczby punktów
 • Protokół ze spotkania komisji i inne dokumenty potwierdzające pracę komisji

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.