fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Uczeń ze spektrum autyzmu – warsztat praktycznych umiejętności nauczyciela

Zapewnienie właściwego wsparcia uczniom ze spektrum autyzmu stanowi dla nauczycieli i pedagogów szczególne wyzwanie, choćby ze względu na duże zróżnicowanie rodzaju oraz nasilenia objawów wśród osób autystycznych. Charakterystyczne dla tego zaburzenia zachowania bywają również niewłaściwie odbierane przez rówieśników, co może stać się przyczyną nieporozumień, a nawet konfliktów.

Celem szkolenia będzie przybliżenie sylwetki psychologicznej ucznia ze spektrum autyzmu, a także wskazanie metod i zasad pracy, pozwalających na skuteczne prowadzenie procesu edukacji oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Program szkolenia:

 

1. Spektrum zaburzeń autystycznych, a niepełnosprawność intelektualna

 

 • Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. klasyfikacja ICD – 11
 • Kryteria diagnostyczne
 • Najczęściej występujące objawy
 • Zróżnicowanie w zakresie rozwoju intelektualnego, w tym niepełnosprawność sprzężona

 

2. Zachowanie dziecka autystycznego w szkole

 

 • Najczęściej występujące objawy
 • Problemy w komunikacji
 • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym – brak lub mała elastyczność w zachowaniu i myśleniu
 • Występowanie sensoryzmów i trudnych zachowań
 • Funkcjonowanie sensoryczne
 • Funkcje poznawcze

 

3. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

 

 • Wskaźniki procesu edukacyjnego
 • Cele edukacyjno-terapeutyczne
 • Ogólne zasady pracy, tzw. „klucz do sukcesu”
 • Rodzaje możliwych form kształcenia
 • Indywidualizacja pracy edukacyjnej i terapeutycznej
 • Dokumentacja psychologiczno-pedagogiczna (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia)
 • Warunki i kryteria oceniania
 • Organizacja i realizacja zajęć edukacyjnych i oddziaływań wspierających ucznia

 

4. Edukacja społeczności szkolnej – tolerancja, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa

 

6. Współpraca z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu

 

 • Diagnoza potrzeb rodzica
 • Techniki skutecznej komunikacji, w odniesieniu do kontaktów szkoła – rodzic
 • Strategie zachęcania rodziców do współpracy
 • Klucze komunikacyjne, pomocne w dążeniu do porozumienia

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.