fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Uczeń zdolny – uczeń wzorowy – szkolny dylemat

W rozumieniu społecznym uczeń zdolny, to uczeń, który ma wzorowe zachowanie i najwyższe oceny z przedmiotów szkolnych. W rozumieniu psychologicznym uczeń zdolny, to taki, który ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia oraz wysokie zdolności twórcze na różnych płaszczyznach życia.

„Uczniowie uzdolnieni to tacy, którzy przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie umysłowej, twórczej, artystycznej, w zakresie zdolności przywódczych czy w poszczególnych przedmiotach nauczania i którzy w celu pełnego rozwinięcia tych możliwości wymagają usług lub zajęć niedostarczanych przez standardową szkołę.”  S. Marland

Wg nauczycieli uczeń zdolny, to taki, który dobrze się uczy, ma osiągnięcia szkolne, jest grzeczny, nie kłamie, nie przeszkadza na lekcjach.  Nic bardziej mylnego. Koniecznie trzeba umieć odróżnić ucznia zdolnego od ucznia wzorowego. To zazwyczaj dwaj różni uczniowie.

To szkolenie odpowie na pytanie: Jak skutecznie pracować z uczniem o wyjątkowych uzdolnieniach i w klasie, w której tacy uczniowie są?

 

Program szkolenia:

 

1. Zdolny, wzorowy, uzdolnienie, talent

 

 • Wyjaśnienie głównych definicji: talent, kompetencja, wzór

 

2. Profilowanie uczniów

 

 • Kategorie uczniów zdolnych
 • Zawsze na 6
 • Pojedynkowicz
 • Ukryty smok
 • Kwaśna cytryna
 • Podwójny agent
 • Samodzielny zdobywca

 

3. Dylematy nauczyciela

 

 • Czego wymaga szkoła?
 • Kogo wychowujemy?
 • Jaki jest współczesny uczeń, jakie ma wymagania i możliwości?

 

4. Kompetencje przyszłości

 

 • Przegląd kompetencji i prognozy na przyszłość
 • Komunikatywność
 • Inteligencja emocjonalna
 • Rezyliencja
 • Samoświadomość
 • Flexibility

 

5. Praca z uczniem zdolnym

 

 • Metody pracy w klasie z uczniem zdolnym
 • Budowanie społeczności
 • Przydzielanie zadań
 • Indywidualne i projekty
 • Przeniesienie odpowiedzialności za uczenie się
 • Tworzenie zespołów roboczych
 • Angażowanie rodziców

 

6. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi, podsumowanie i ewaluacja.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.