fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rola pedagoga specjalnego i nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne

1 września 2022 r. weszły w życie zmiany w prawie, dotyczące obowiązku utworzenia w szkołach i placówkach oświatowych stanowiska pedagoga specjalnego. Jedną z intencji tego rozwiązania jest podniesienie jakości wsparcia poprzez większą dostępność nauczycieli specjalistów. Jak czytamy w uzasadnieniu „proponowane zmiany mają na celu poprawę funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach, w szczególności przez zapewnienie wsparcia nauczycielom prowadzącym obowiązkowe zajęcia edukacyjne z tymi uczniami”.

Merytorycznie takie sformułowanie celu nie wymaga dodatkowego komentarza. Rodzą się jednak ważne pytania o nowy model organizacyjny udzielanej pomocy, zakres kompetencji pedagoga specjalnego w odniesieniu do pozostałych specjalistów, w szczególności nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, czy wreszcie o praktyczny wymiar współpracy tak, by stała się ona konstruktywna, a nie była dodatkowym czynnikiem dezorganizującym. Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas proponowanego szkolenia.

 

Program szkolenia:

 

1. Rozwiązania prawne w pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności zmiany obowiązujące od 1 września 2022 r.

 

  • Przypomnienie podstawowych założeń udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności kształcenia specjalnego
  • Pedagog specjalny w placówce oświatowej – nowa rola, nowe zadania
  • Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne, specjaliści – rola i zadania

 

2. Organizacja pracy pedagoga specjalnego i nauczyciela wspomagającego w codziennej praktyce, w związku ze zmianami od 1 września 2022 r.

 

  • Współpraca z innymi członkami zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – propozycja rozwiązań modelowych
  • Budowanie relacji z uczniami i ich rodzicami – uprawnienia rodziców i pełnoletniego ucznia, wynikające z przepisów prawnych
  • Dokumentowanie realizowanych czynności – propozycje do zastosowania na co dzień

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.