fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stale wzrasta – już teraz to prawie dwadzieścia procent populacji, a wiadomo, że będzie ich coraz więcej. Przyspieszenie cywilizacyjne, większa wiedza w tym obszarze oraz szersze możliwości diagnostyczne, to tylko niektóre czynniki, powodujące taką sytuację.

Wiadomo, że wiek 3-6 lat to najważniejszy czas w rozwoju małego człowieka. Wsparcie w tym okresie, w przypadku jakichkolwiek dysfunkcji, jest nie do przecenienia. Natomiast wszelkie zaniedbania edukacyjno-wychowawcze mogą przynieść ogromne straty, których na następnych etapach edukacyjnych nie da się nadrobić. Dlatego tak ważne jest, aby działania nauczycieli i specjalistów w przedszkolu miały charakter ciągły, systematyczny, przemyślany i dobrze zorganizowany.

 

Program szkolenia:

 

  1. Dziecko ze SPE w przedszkolu – dlaczego tak ważna jest obserwacja i rozpoznanie?

  2. Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, emocji, rozwoju intelektualnego i innymi

  3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

  4. Zadania wychowawców, nauczycieli, specjalistów

  5. Efektywne wspieranie dzieci ze SPE – dobre praktyki, doświadczenia innych przedszkoli

  6. Dokumentacja konieczna i przydatna – budowanie skutecznego planu działań dla dziecka ze SPE

  7. Ocena efektywności PPP. Uwagi i wnioski do realizacji w następnym roku szkolnym

 

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.