fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Praca z uczniem z niedostosowaniem społecznym w szkole ogólnodostępnej

Dzieci i młodzież niedostosowane społecznie lub zagrożone takim niedostosowaniem, są od zawsze uczestnikami życia społecznego każdego typu szkoły, czy placówki oświatowej. Ci młodzi ludzie są najszybciej i najlepiej rozpoznawani. Źródłem takiego stanu rzeczy jest rodzaj ujawnianych przez nich zachowań oraz waga trudności, jakie przeżywają w związku z nimi nauczyciele i wychowawcy. Prawdopodobnie z tych też powodów są to dzieci najmniej lubiane przez innych, w tym także przez ich własną, szkolną grupę rówieśniczą. Wyzwanie, jakim jest praca z tą kategorią uczniów nierzadko rodzi uczucie bezsilności i odczucie przeżywanej przez kadrę pedagogiczną porażki zawodowej. Podczas szkolenia podejmiemy próbę przyjrzenia się temu zjawisku i stworzenia adekwatnej i skutecznej strategii postępowania.

 

Program szkolenia :

 

1. Kiedy mówimy o przystosowaniu i nieprzystosowaniu społecznym – problemy definicyjne

 

2. Charakterystyka dziecka niedostosowanego społecznie – jak diagnozować

 

3. Niedostosowanie społeczne rozumiane jako stan i proces – stadia i typy wykolejenia społecznego

 

4. Strategie postępowania z dziećmi nieprzystosowanymi lub zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym – konstruowanie własnych w odniesieniu do konkretnych przypadków

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.