fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Edukacja włączająca, jako edukacja dostępna dla wszystkich

Czy szkoła ogólnodostępna rzeczywiście jest dostępna każdej uczącej się osoby? Czy uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są tylko te osoby, które posiadają opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej? Odpowiedzi na te pytania tylko z pozoru są oczywiste. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają założenia edukacji włączającej, wymiary dostępności w edukacji, korzyści, wynikające z jej stosowania, a także dowiedzą się w jaki sposób pracować z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystywać UDL (Universal Design for Learning – Uniwersalne Projektowanie w Edukacji).

 

Program szkolenia:

 

1. Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się

 

  • Podstawy prawne wdrażania edukacji włączającej
  • Wymiary dostępności edukacji
  • Korzyści płynące z edukacji włączającej (doniesienia z badań i przegląd dobrych praktyk)

 

2. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – moduł ogólny uwzględniający zasady UDL

 

  • Uczestnictwo w procesie uczenia się – kryteria i metody oceny (pomiaru)
  • Zadania nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych we wdrażaniu edukacji włączającej
  • Postawy nauczycieli i specjalistów wobec edukacji włączającej jako kluczowy czynnik powodzenia włączania

 

3. Ocena funkcjonalna jako wymiar (rama) pracy nauczyciela

 

  • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF);
  • Klasyfikacja ICD – 11
  • Plany wdrożenia oceny funkcjonalnej zgodne z Projektem Ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.