fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Edukacja włączająca – cele, założenia, korzyści

Włączanie, to proces wychodzenia naprzeciw różnorodnym potrzebom wszystkich dzieci i młodzieży, poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w nauce, kulturze i życiu społecznym oraz eliminację wszelkich form wykluczania w edukacji (UNESCO 2003, 2009).

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania, mające na celu podniesienie jakości edukacji włączającej w codziennej praktyce przedszkoli i szkół. Obejmują one przygotowanie założeń zmian legislacyjno-organizacyjnych w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

Idea edukacji włączającej opiera się na społecznym modelu niepełnosprawności, w myśl którego to nie dziecko należy zmieniać i przystosowywać do systemu szkolnego, lecz odwrotnie – szkoła i system nauczania muszą się zmienić tak, by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci – sprawnych i z niepełnosprawnościami. Włączanie nie oznacza więc asymilacji, tzn. podciągania wszystkich dzieci do jednego wzorca. Podstawową jego zasadą jest elastyczność – tzn. uznanie, że dzieci mogą uczyć się w różnym tempie, a nauczyciele powinni umieć wspierać ich naukę w sposób dostosowany do ich zróżnicowanych potrzeb, uzdolnień i tempa rozwoju (zob. Firkowska-Mankiewicz 2008).

Zapraszamy na szkolenie, w czasie którego przybliżymy zasady edukacji włączającej, zgodne z europejskimi wymaganiami i potrzebami edukacji uczniów z SPE.

Program szkolenia:

1. Nauczanie włączające a nauczanie integracyjne – zasadnicze różnice

 • Wprowadzenie do szkolenia /cele, korzyści, metody, program/
 • Zadanie w grupach Rozpoznanie  możliwości  i obszarów do rozwoju ucznia z SPE
 • Podobieństwa i różnice- edukacja integracyjna a edukacja włączająca

 

2. Zasoby dzieci z niepełnosprawnością – włączanie pozytywne

 • Edukacja włączającawszystkie dzieci (także te z niepełnosprawnościami) mogą i mają prawo uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania (Lipsky, Gartner 1997),
 • Praca indywidualna- określenie zasobów i mocnych stron ucznia z SPE
 • Omówienie, wnioski

 

3. Nauczanie włączające a neuroróżnorodność

 • Zmiana mentalna – sugestie do autorefleksji

 

4. Edukacja włączająca przykłady dobrych praktyk

 • Zadanie w grupach – ćwiczenie utrwalające kompetencje w sferze rozpoznawania obszarów wspierających rozwój i obszaru trudności ucznia
 • Tworzenie planu działania pedagogiczno-terapeutycznego w pracy z uczniem wg. zasad edukacji włączającej
 • Omówienie i wnioski

 

5. Pokonywanie barier: mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych

 • Omówienie barier i sposobów ich pokonywania

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.