fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów

Potocznie uważa się, że dzieci źle się uczą, ponieważ nie chcą się uczyć, np. z powodu lenistwa, czy złej woli. Szczegółowa analiza takich przypadków pozwala stwierdzić, że zależność jest odwrotna: dzieci nie chcą się uczyć, ponieważ źle się uczą (często z powodów od siebie niezależnych). Głównym celem proponowanych zajęć będzie wyposażenie nauczycieli w umiejętności, pozwalające na trafną diagnozę, czyli diagnozę perspektywiczną, pozwalającą zaplanować proces edukacyjny ucznia z deficytami rozwojowymi. Podczas warsztatu nauczyciele poznają również skuteczne techniki pracy z dziećmi z różnorodnymi dysfunkcjami w rozwoju.

 

Program szkolenia:

 

1. Diagnoza intuicyjna czy diagnoza perspektywiczna?

 

2. Przyczyny trudności w nauce

 

3. Uczeń z trudnościami w nauce czy uczeń pasywny?

 

4. Strategie wspierające motywację i niwelujące negatywne emocje

 

5. Efektywne wykorzystanie możliwości mózgu w procesie uczenia się dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

 

6. Propozycje działań w przypadku poszczególnych zaburzeń u dziecka

 

7. Dostosowane metod i technik pracy do rodzaju osłabionych u ucznia funkcji poznawczych

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.