fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Tak to robią skuteczni nauczyciele – a Ty jak? Model dobrej lekcji on-line.

Od 12 marca szkoły wykonują zadania za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zmiana form pracy wpłynęła przede wszystkim na realizację podstawy programowej i organizację procesów uczenia. Lekcje na platformach edukacyjnych w trybie on-line muszą być jeszcze bardziej przemyślane i lepiej zaplanowane – zmiana kanału komunikacyjnego skraca czas pracy z uczniem, wymusza inne formy i metody pracy oraz powoduje to, że nie możemy natychmiast reagować , bo i nie zawsze widzimy ucznia, a odczytanie emocji z komunikatu na czacie może być mylące. Jak zatem dobrze poprowadzić taką lekcję, jakie zastosować metody pracy, o których strategiach efektywnego uczenia pamiętać? Na te inne pytania postaram się odpowiedzieć w czasie spotkania.

Zapraszam do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów….  w inny niż zwykle sposób – spotkamy się w sieci 😊

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie  uczestników z organizacją procesów nauczania z uwzględnieniem  strategii skutecznego uczenia się i wykorzystanie tej wiedzy do zbudowania lekcji on – line.

Uczestnik:

 1. Wymieni główne interwencję, które w badaniach okazują się skuteczne w czasie procesów uczenia  się na lekcji.
 2. Wymieni sposoby podnoszenia efektywności uczenia na zajęciach wskazywane przez nauczycieli praktyków.
 3. Wskaże elementy lekcji pojawiające się w wymaganiach państwa.
 4. Wymieni główne elementy lekcji z wypracowanego na zajęciach modelu zajęć.
 5. Zaplanuje przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów wypracowanego na zajęciach modelu zajęć.
 6. Oceni obserwowane zajęcia, wskazując elementy skutecznych działań nauczyciela i działań nieprzynoszących planowanych efektów.

 

Program szkolenia:

I. Model lekcji w wymaganiach państwa oraz wypracowanie modelu lekcji on-line.

 • cele zajęć
 • wymagania wobec uczniów po zakończonych zajęciach
 • informacja zwrotna
 • wzajemne uczenie się
 • strategie metapoznawcze
 • metody i formy pracy na zajęciach lekcyjnych;
 • atmosfera sprzyjająca uczeniu się

II. Wyniki badań związane z procesami uczenia się

 • badanie J. Hattiego
 • badania H. Dumont
 • badania przedstawione w pozycji F.J. Marzano

III. Sekrety nauczycieli praktyków oraz przełożenie tych sekretów na zajęcia on-line.

 • pięć strategii efektywnego uczenia się na zajęciach on-line
 • sekret dobrego planowania – formułowanie celów i kryteriów
 • zasada 5×5 w planowaniu
 • sekret dobrze skonstruowanego zadania na zajęciach (9 strategii budowania pytań i zadań dla uczniów)
 • sekret skutecznego nauczania –  nauczanie w odniesieniu do prawdziwego życia; aktywność ucznia
 • zaciekawienie tematem- sekret motywowania i inspirowania
 • model motywowania Kelllera

IV. Metody pracy na zajęciach on-line. 

 • metody podające i ich wykorzystanie na zajęciach on-line
 • metody problemowe na zajęciach on-line (pytanie na forum, zadanie otwarte na forum, dokument współdzielony)
 • metody praktyczne
 • metody eksponujące
 • metody związane z programowaniem

V. Cechy dobrej komunikacji na zajęciach on-line 

 • precyzyjne przekazywanie informacji merytorycznych
 • sposoby motywowania uczniów na platformie – „lodołamacze”
 • rozpoznawanie uczuć w komunikatach na forum
 • emotikony
 • komunikacja personalna

VI. Obserwacja zajęć on- line.

 • obserwacja
 • przykładowe dyspozycje do obserwacji.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego    zarządzania    placówkami   oświatowymi   (uprawnienia   do  wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu “Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie “Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.